Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2016

Volyymit kehittyivät tasaisesti haastavilla markkinoilla

“Vuoden 2016 alkupuoliskon kehitys oli tyydyttävää siihen nähden, että toimintaympäristö on edelleen haastava. Liikevaihto pysytteli suunnilleen viime vuoden tasolla, mutta liiketulosta painoivat vähentyneet voimalaitostoimitukset ja energiamarkkinoiden tiukka kilpailu. Odotamme, että laitetoimitukset painottuvat loppuvuodelle. Tilauskertymän kehitys oli vakaata pääasiassa voimantuotantoalan maltillisesti parantuneen tilanteen ansiosta, mikä edesauttoi Energy Solutions -liiketoiminnan tilausten kasvua. Marine Solutions -liiketoiminnan tilaukset pysyivät myös suhteellisen hyvällä tasolla vähäisistä alustilauksista huolimatta, sillä risteilyalus- ja matkustajalauttamarkkinoilla uudistettiin aluskantaa aktiivisesti. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi edellisvuotta hitaammin, mutta odotamme parantuneen aktiviteetin piristävän volyymejä tulevien neljännesten aikana. Loppumarkkinoiden tämänhetkisten suuntausten ja maailmantalouden lisääntyneen epävarmuuden vuoksi pidämme loppuvuoden kysynnän kehitysnäkymät varovaisina.

Kasvun hakeminen innovatiivisista ratkaisuista on yksi Wärtsilän strategian kulmakivistä, ja siksi olenkin erittäin innostunut Wärtsilän Eniram-hankinnasta. Eniram on energiahallinnan ja analytiikan ratkaisuihin erikoistunut teknologiayritys, joka tukee digitaalista tarjontaamme ja vahvistaa osaamistamme data-analytiikassa, mallinnuksessa ja suorituskyvyn optimoinnissa. Kauppa on tärkeä panostus Wärtsilän digitaaliseen tulevaisuuteen. Kerroimme toisen neljänneksen aikana myös toisesta yrityskaupasta: American Hydro -hankinta vahvistaa läsnäoloamme ja osaamistamme huollon teollisuus- ja vesivoimamarkkinoilla."

Wärtsilän näkymät vuodelle 2016 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0–5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan 12,5–13,0%.

Keskeistä toiselta neljännekseltä

  • Tilauskertymä kasvoi 3% 1.194 milj. euroon (1.159)
  • Liikevaihto laski 3% 1.196 milj. euroon (1.230)
  • Tilaus-laskutussuhde 1,00 (0,94)
  • Vertailukelpoinen liiketulos 122 milj. euroa eli 10,2% liikevaihdosta (137 milj. euroa ja 11,1%)
  • Tulos/osake 0,19 euroa (0,54)
  • Liiketoiminnan rahavirta 202 milj. euroa (47)

 

Keskeistä katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2016

  • Tilauskertymä kasvoi 1% 2.465 milj. euroon (2.443)
  • Liikevaihto laski 2% 2.163 milj. euroon (2.218)
  • Tilaus-laskutussuhde 1,14 (1,10)
  • Vertailukelpoinen liiketulos 206 milj. euroa eli 9,5% liikevaihdosta (237 milj. euroa ja 10,7%)
  • Tulos/osake 0,49 euroa (0,97)
  • Liiketoiminnan rahavirta 189 milj. euroa (84)
  • Tilauskanta laski 5% ja oli kauden lopussa 5.083 milj. euroa (5.325)

Avainluvut

MEUR 4-6/2016 4-6/2015 Muutos 1-6/2016 1-6/2015 Muutos 2015
Tilauskertymä 1 194 1 159 3% 2 465 2 443 1% 4 932
Tilauskanta kauden lopussa 5 083 5 325 -5% 4 882
Liikevaihto 1 196 1 230 -3% 2 163 2 218 -2% 5 029
Liiketulos1 96 137 -30% 179 237 -24% 587
% liikevaihdosta 8,0 11,1 8,3 10,7 11,7
Vertailukelpoinen liiketulos 122 137 -11% 206 237 -13% 612
% liikevaihdosta 10,2 11,1 9,5 10,7 12,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 131 144 -9% 224 250 -11% 643
% liikevaihdosta 10,9 11,7 10,3 11,3 12,8
Tulos ennen veroja2 58 140 -59% 138 222 -38% 553
Tulos/osake, euroa2 0,19 0,54 0,49 0,97 2,25
Liiketoiminnan rahavirta 202 47 189 84 255
Korolliset nettovelat kauden lopussa 517 495 372
Bruttoinvestoinnit 71 297 346
Nettovelkaantumisaste 0,25 0,25 0,17
1 Vuoden 2016 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät 26 milj. euroa rakennejärjestelykuluja, josta 17 milj. euroa oli alaskirjauksia. Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2016 rakennejärjestelykulut olivat 27 milj. euroa.
2 Vuoden 2016 toisen neljänneksen tulokseen on tehty noin 42 milj. euron alaskirjaus liittyen Winterthur Gas & Diesel -yhteisyrityksen myyntiin, realisoituneisiin Brasilian projekteihin liittyviin valuuttakurssitappioihin ja muihin saataviin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.