Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Avainluvut

MEUR 4-6/2016 4-6/2015 Muutos 1-6/2016 1-6/2015 Muutos 2015
Tilauskertymä 1 194 1 159 3% 2 465 2 443 1% 4 932
Tilauskanta kauden lopussa 5 083 5 325 -5% 4 882
Liikevaihto 1 196 1 230 -3% 2 163 2 218 -2% 5 029
Liiketulos1 96 137 -30% 179 237 -24% 587
% liikevaihdosta 8,0 11,1 8,3 10,7 11,7
Vertailukelpoinen liiketulos 122 137 -11% 206 237 -13% 612
% liikevaihdosta 10,2 11,1 9,5 10,7 12,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 131 144 -9% 224 250 -11% 643
% liikevaihdosta 10,9 11,7 10,3 11,3 12,8
Tulos ennen veroja2 58 140 -59% 138 222 -38% 553
Tulos/osake, euroa2 0,19 0,54 0,49 0,97 2,25
Liiketoiminnan rahavirta 202 47 189 84 255
Korolliset nettovelat kauden lopussa 517 495 372
Bruttoinvestoinnit 71 297 346
Nettovelkaantumisaste 0,25 0,25 0,17
1 Vuoden 2016 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät 26 milj. euroa rakennejärjestelykuluja, josta 17 milj. euroa oli alaskirjauksia. Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2016 rakennejärjestelykulut olivat 27 milj. euroa.
2 Vuoden 2016 toisen neljänneksen tulokseen on tehty noin 42 milj. euron alaskirjaus liittyen Winterthur Gas & Diesel -yhteisyrityksen myyntiin, realisoituneisiin Brasilian projekteihin liittyviin valuuttakurssitappioihin ja muihin saataviin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.