Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Markkinakehitys

Energy Solutions

Hidasta parannusta voimantuotannon markkinoilla haastavasta ympäristöstä huolimatta

Uuden voimantuotantokapasiteetin kysyntä parani hieman vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla erityisesti suurempien voimalaitosten markkinoilla. Wärtsilän asema kehittyi hyvin kohdemarkkinallaan sekä saatujen tilausten että tarjousaktiviteetin osalta. Sähkön kysynnän kasvu tuki voimalaitosinvestointeja kehittyvillä markkinoilla, mutta teollisuusmaissa kysyntä säilyi rajallisena. Jossain määrin parantuneesta tunnelmasta huolimatta kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten markkinat pysyvät haastavina, sillä makrotalouden tilanne on epävarma ja projekteista käydään kovaa kilpailua.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 4,3 GW (4,7). Laskua oli 9% edellisvuoteen verrattuna. Wärtsilän markkinaosuus kasvoi 20%:iin (15). Maailmanlaajuisiin tilauksiin on laskettu mukaan kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

 

Marine Solutions

Uusien alusten kysyntä rajallista

Tilausaktiviteetti on heikentynyt selvästi vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla, sillä sopimuksia uusien alusten rakentamisesta kirjattiin vain 228, kun viime vuoden vastaavalla jaksolla niitä kirjattiin 806. Alustilaukset vähenivät pääosin kauppalaiva-, kaasunkuljetusalus- ja offshore-segmenteillä, jotka kärsivät yhä alhaisista rahtihinnoista, matalista öljyn ja kaasun hinnoista sekä ylikapasiteetista. Risteilyalusten, lauttojen ja RoRo-alusten kysyntä oli hyvällä tasolla aluskannan uudistamisen, uudisrakentamisen alhaisten hintojen ja RoRo-segmentin suotuisten päivä- ja rahtihintojen ansiosta.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna tilausaktiviteetti jakautui tasaisemmin kolmen perinteisesti suurimman laivanrakennusmaan ulkopuolelle, mikä johtui pääosin risteilyalustilausten lisääntymisestä suhteessa muihin tilauksiin. Kiinan osuus vahvistetuista sopimuksista oli 38%, Italian 14% ja Etelä-Korean 13%, kun taas Saksan osuus oli 11% ja Japanin 9%.

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 58% (60% edellisen neljänneksen lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus oli 13% (13% edellisen neljänneksen lopussa).

 

Services

Vakaata kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltoaktiviteetti oli vakaalla tasolla molemmilla loppumarkkinoilla ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Merenkulun markkinoilla offshore-huollon alhainen kysyntä vaikuttaa tiettyihin maantieteellisiin alueisiin. Muilla alussegmenteillä huoltoaktiviteetti oli tasaista. Voimalaitoksiin liittyvän huollon kysyntä kehittyi hyvin Afrikassa. Brasiliassa puolestaan huoltosopimusten piirissä olevien voimalaitosten käyttöaste oli yhä alhainen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.