Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Markkinanäkymät

Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Vaikka kehittyvien markkinoiden talous on kehittynyt odotettua hitaammin, sähkön kysynnän kasvu ja infrastruktuuriprojektien kansainvälinen rahoitus tukevat edelleen voimalaitosinvestointeja. Teollisuusmaiden hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa, jossa kaasuun perustuvan voimantuotannon markkinanäkymät ovat myönteisempiä. Uusiutuvien energialähteiden megatrendi on selvästi nähtävissä, ja investointien odotetaan suosivan suuria aurinkovoimaloita. Lisäksi hajautettu, joustava ja kaasuun perustuva voimantuotanto on saamassa jalansijaa kaikkialla maailmassa. Sähkömarkkinoita kehitetään vastaamaan joustavuusvaatimuksiin, mikä mahdollistaa uusia kannattavia investointeja. Wärtsilä jatkaa järjestelmällistä markkinoiden kehittämistyötä näillä markkinoilla Smart Power Generationin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Merenkulun ja laivanrakennuksen markkinanäkymät säilyvät haastavina. Ylikapasiteetti rajoittaa edelleen rakennettavien kauppalaivojen kysyntää. Lisäksi öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Kaasunkuljetusalusmarkkinoilla öljyn ja kaasun matalat hinnat sekä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino haittaavat LNG- ja LPG-kuljetusalusten kysyntää. Matkustajalaivojen näkymät pysyvät myönteisinä. Risteilijöiden kysyntää tukee erityisesti matkustajamäärien lisääntyminen Aasiassa. Lauttojen tilauksia puolestaan tukee Euroopan aluskannan uudistaminen, uusien päästöjä koskevien lainsäädäntöjen mahdollinen käyttöönotto ja suotuisat laivanrakennushinnat.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu sekä siirtyminen kaasupohjaiseen teknologiaan tasapainottavat sitä, että vanhempien asennusten huollolle on vähemmän kysyntää ja että kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehitys on epävarmaa. Offshore-laitekannan kasvu viime vuosina tasoittaa osittain tiettyjen alueiden haastavia näkymiä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Huoltosopimusten piirissä olevan asennetun laitekannan kasvu osoittaa sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaiden kiinnostusta pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.