Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Toisen neljänneksen liiketulos oli 96 milj. euroa (137), mikä vastaa 8,0% liikevaihdosta (11,1). Lasku vuoden 2015 vastaavalta jaksolta johtui pääosin rakennejärjestelykustannuksista, vähentyneistä voimalaitostoimituksista ja tiukasta kilpailusta energiamarkkinoilla. Vertailukelpoinen liiketulos oli 122 milj. euroa (137) eli 10,2% liikevaihdosta (11,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 26 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kuluja, joista 17 milj. euroa oli alaskirjauksia. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 131 milj. euroa (144) eli 10,9% liikevaihdosta (11,7). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (7).

Katsauskauden tammi-kesäkuu 2016 liiketulos oli 179 milj. euroa (237), eli 8,3% liikevaihdosta (10,7). Vertailukelpoinen liiketulos oli 206 milj. euroa (237) eli 9,5% liikevaihdosta (10,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 27 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 224 milj. euroa (250) eli 10,3% liikevaihdosta (11,3). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 17 milj. euroa (13).

Katsauskauden tammi-kesäkuu 2016 rahoituserät olivat -41 milj. euroa (-15). Realisoituneet Brasilian projekteihin liittyvät valuuttakurssitappiot sekä Winterthur Gas & Diesel -kaksitahtiyhteisyrityksen myyntiin ja muihin saataviin liittyvät alaskirjaukset vaikuttivat negatiivisesti rahoituseriin. Nettokorot olivat -6 milj. euroa (-5). Tulos ennen veroja oli 138 milj. euroa (222). Verot olivat 37 milj. euroa (49), mikä vastaa 26,9%:n efektiivistä verokantaa (22,0). Osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,97) ja osakekohtainen oma pääoma oli 10,30 euroa (10,08). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 17,5% (20,8). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 17,4% (20,7). 

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 4-6/2016 4-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 2015
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 131 144 224 250 643
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -7 -17 -13 -32
Vertailukelpoinen liiketulos 122 137 206 237 612
Rakennejärjestelykulut -26 -27 -25
Liiketulos 96 137 179 237 587

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.