Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Tilauskertymä

Wärtsilän toisen neljänneksen tilauskertymä oli yhteensä 1.194 milj. euroa (1.159), kasvua oli 3% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Toisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,00 (0,94).

Energy Solutions -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 304 milj. euroa (188), mikä oli 62% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Tilauksia kertyi aktiivisimmin Aasiassa ja Amerikoissa. Merkittäviin tilauksiin kuului laitetoimitukset kolmeen, yhteiskapasiteetiltaan 192 MW:n voimalaitokseen Argentiinaan sekä 310 MW:n voimalaitokseen Bangladeshiin.

Marine Solutions -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 362 milj. euroa (392), laskua oli 8% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Sähkö- ja automaatioratkaisujen kysyntä pysyi vankkana. Tilauksiin kuului integroitujen sähköjärjestelmien kokonaistoimitus neljään uuteen RoRo-lauttaan, jotka rakennetaan SIEM RoRo Carriers Ltd:lle saksalaisella Flensburger Schiffbau-Gesellschaft -telakalla. Matkustajalaivojen osuus toisen neljänneksen tilauskertymästä oli 37%, ja perinteisen kauppalaivasegmentin osuus oli 28%. Kaasunkuljetusalusten osuus tilauskertymästä oli 13%, merivoimien 7%, erikoisalusten 6% ja offshoren 4%. Muiden tilausten osuus tilauskertymästä oli 5%.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 527 milj. euroa (579) vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Viimevuoden vastaavaan kauteen verrattuna laskua oli 9%, mikä johtui kunnossapitoon ja pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin liittyvien tilausten vähenemisestä. Toisen neljänneksen aikana solmittuihin suurempiin sopimuksiin kuului elinkaarenparannusprojekteja sekä käyttö- ja huoltosopimus Afrikassa sijaitsevaan voimalaitokseen.

Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2016 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä vakaat 2.465 milj. euroa (2.443). Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,14 (1,10). Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 30% yhteensä 616 milj. euroon (475). Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 2% yhteensä 741 milj. euroon (728). Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.107 milj. euroa (1.240), laskua oli 11%.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 4-6/2016 4-6/2015 Muutos 1-6/2016 1-6/2015 Muutos 2015
Energy Solutions 304 188 62% 616 475 30% 1 009
Marine Solutions1 362 392 -8% 741 728 2% 1 599
Services 527 579 -9% 1 107 1 240 -11% 2 324
Tilauskertymä yhteensä 1 194 1 159 3% 2 465 2 443 1% 4 932
1 Marine Systems Internationalin vaikutus tilauskertymään oli 114 milj. euroa (41) vuoden 2016 toisella neljänneksellä ja 251 milj. euroa (41) katsauskaudella tammi-kesäkuu 2016.
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 4-6/2016 4-6/2015 Muutos 1-6/2016 1-6/2015 Muutos 2015
Öljy 734 237 210% 1 298 688 89% 1 303
Kaasu 284 283 0% 587 534 10% 1 132
Tilauskertymä yhteensä 1 018 520 96% 1 886 1 222 54% 2 436

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd ja CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd tilauskertymä tammi-kesäkuussa 2016 oli yhteensä 54 milj. euroa (140). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.