Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Laaja tuloslaskelma
MEUR 1–6/2016 1–6/2015 4–6/2016 4–6/2015 2015
Raportointikauden nettotulos 101 195 41 109 451
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -13 -4 -14 -1 7
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 3 1 4 -2
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -9 -3 -10 5
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -53 62 -6 -14 23
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille -1 3 -2 2
Rahavirran suojaukset 44 5 2 46 -2
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -11 -1 -1 -10 -1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -21 69 -5 20 21
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -30 65 -15 19 26
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 71 261 26 128 477
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 68 255 23 128 468
Määräysvallattomat omistajat 3 6 3 9
71 261 26 128 477

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.