Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Lyhennetty tase
MEUR 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 418 1 504 1 464
Aineelliset hyödykkeet 424 442 431
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 76 74 89
Myytävissä olevat rahoitusvarat 14 16 15
Laskennalliset verosaamiset 167 172 157
Muut saamiset 27 56 59
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 125 2 266 2 215
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 255 1 539 1 200
Muut saamiset 1 707 1 549 1 840
Rahavarat 357 269 334
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 319 3 357 3 374
Varat yhteensä 5 444 5 622 5 589
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 696 1 651 1 865
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 032 1 987 2 201
Määräysvallattomien omistajien osuus 33 42 41
Oma pääoma yhteensä 2 065 2 030 2 242
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 545 464 492
Laskennalliset verovelat 114 113 102
Muut velat 289 350 286
Pitkäaikaiset velat yhteensä 948 927 880
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 336 315 232
Muut velat 2 095 2 351 2 235
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 431 2 666 2 467
Velat yhteensä 3 379 3 593 3 347
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 444 5 622 5 589

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.