Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016

Tilauskertymä kehittyi hyvin

“Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kehitys vastasi pitkälti odotuksiamme. Toimitusten painottuminen loppuvuodelle alensi liikevaihtoa ennakoidun mukaisesti, mikä rasitti yhtiön liiketulosta. Keskitymme edelleen tehokkuuden ja joustavuuden lisäämiseen organisaatiossa.

Vaikka huoltoaktiviteetti on vakiintunut korkealle tasolle, luotamme edelleen positiivisiin pitkän aikavälin markkinatekijöihin. Laitemarkkinoilla uusien alusten kysyntä oli heikkoa, mikä heijastaa ylikapasiteettiin ja alhaisiin rahtihintoihin liittyviä haasteita. Voimantuotantomarkkinoiden parantunut tilanne on kuitenkin vaikuttanut Wärtsilän kokonaistilauskertymän kasvuun. Voin tyytyväisenä todeta, että vireillä olevat projektit tukevat Energy Solutions -liiketoiminnan hyvän tilauskehityksen jatkumista.

Tilauskertymän kasvusta huolimatta olemme joutuneet tarkistamaan vuoden 2016 ohjeistustamme voimalaitostoimitusten ennakoitua pienemmän määrän vuoksi. Odotamme nyt liikevaihdon laskevan hieman ja kannattavuuden olevan noin 12%."

Wärtsilän näkymät vuodelle 2016

Wärtsilä tarkisti ohjeistustaan 12.10.2016. Wärtsilä odottaa nyt liikevaihdon laskevan noin 5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan noin 12%. Aikaisemmin Wärtsilä odotti liikevaihdon kasvavan 0-5% ja kannattavuuden olevan 12,5-13,0%.

Keskeistä kolmannelta neljännekseltä

  • Tilauskertymä kasvoi 5% 1.139 milj. euroon (1.086)
  • Liikevaihto laski 12% 1.079 milj. euroon (1.222)
  • Tilaus-laskutussuhde 1,06 (0,89)
  • Vertailukelpoinen liiketulos 123 milj. euroa eli 11,4% liikevaihdosta (160 milj. euroa ja 13,1%)
  • Tulos/osake 0,43 euroa (0,49)
  • Liiketoiminnan rahavirta 189 milj. euroa (-5)

 

Keskeistä katsauskaudelta tammi-syyskuu 2016

  • Tilauskertymä kasvoi 2% 3.604 milj. euroon (3.529)
  • Liikevaihto laski 6% 3.242 milj. euroon (3.439)
  • Tilaus-laskutussuhde 1,11 (1,03)
  • Vertailukelpoinen liiketulos 330 milj. euroa eli 10,2% liikevaihdosta (397 milj. euroa ja 11,5%)
  • Tulos/osake 0,92 euroa (1,46)
  • Liiketoiminnan rahavirta 378 milj. euroa (78)
  • Tilauskanta laski 2% ja oli kauden lopussa 5.024 milj. euroa (5.112)

Avainluvut

MEUR 7-9/2016 7-9/2015 Muutos 1-9/2016 1-9/2015 Muutos 2015
Tilauskertymä 1 139 1 086 5% 3 604 3 529 2% 4 932
Tilauskanta kauden lopussa 5 024 5 112 -2% 4 882
Liikevaihto 1 079 1 222 -12% 3 242 3 439 -6% 5 029
Liiketulos1 122 149 -18% 301 386 -22% 587
% liikevaihdosta 11,3 12,2 9,3 11,2 11,7
Vertailukelpoinen liiketulos 123 160 -23% 330 397 -17% 612
% liikevaihdosta 11,4 13,1 10,2 11,5 12,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 132 170 -22% 356 420 -15% 643
% liikevaihdosta 12,3 13,9 11,0 12,2 12,8
Tulos ennen veroja 115 132 -13% 253 354 -29% 553
Tulos/osake, euroa 0,43 0,49 0,92 1,46 2,25
Liiketoiminnan rahavirta 189 -5 378 78 255
Korolliset nettovelat kauden lopussa 384 513 372
Bruttoinvestoinnit 126 314 346
Nettovelkaantumisaste 0,18 0,26 0,17
1 Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät 2 milj. euroa (11) rakennejärjestelykuluja. Katsauskaudella tammi-syyskuu 2016 rakennejärjestelykulut olivat 29 milj. euroa (11), joista 17 milj. euroa oli alaskirjauksia.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.