Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Markkinakehitys

Energy Solutions

Tunnelmat voimantuotannon markkinoilla parantuneet

Sähkön kysynnän kasvu ja energiapolitiikan muutokset lisäsivät Wärtsilän voimantuotantoratkaisujen kysyntää vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Toiminta jatkui aktiivisena kehittyvillä markkinoilla, kun taas teollisuusmaissa taloudellinen epävarmuus ja alhainen sähkön kysyntä rajoittivat uuteen voimantuotantokapasiteettiin tehtäviä investointeja. Tietyillä alueilla näkyy positiivisia markkinasignaaleja, esimerkiksi uusiutuvien energiamuotojen kapasiteetti on nopeasti kasvamassa, mutta kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten markkinat pysyvät silti haastavina makrotalouden epävarmuuden ja tiukan kilpailun vuoksi.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 11,8 GW (12,6). Laskua oli 6% edellisvuoteen verrattuna. Wärtsilän markkinaosuus kasvoi 16%:iin (10). Maailmanlaajuisiin tilauksiin on laskettu mukaan kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

 

Marine Solutions

Kysyntä merenkulkumarkkinoilla heikkoa

Merenkulkumarkkinoiden heikkous heijastui selvästi tammi-syyskuun alustilauksiin. Syyskuun loppuun mennessä oli rekisteröity vain 349 sopimusta uusien alusten rakentamisesta viime vuoden 1.356 sopimukseen verrattuna. Alustilausten lasku vaikutti pääosin perinteiseen kauppalaivasegmenttiin ja tämän lisäksi kaasunkuljetusalusten ja offshore-alusten kysyntä pysyi heikkona. Nämä segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, heikoista rahtihinnoista sekä matalista öljyn ja kaasun hinnoista. Risteilyalusten, lauttojen ja roro-alusten tilaukset pysyivät hyvällä tasolla aluskannan uudistamisen, uudisrakentamisen alhaisten hintojen sekä roro-segmentin suotuisten päivä- ja rahtihintojen ansiosta.

Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Kiina säilytti asemansa suurimpana laivanrakennusmaana. Tammi-syyskuussa Kiinan osuus vahvistetuista sopimuksista oli 37%, kun taas Etelä-Korean osuus oli 14% ja Japanin 12%. Risteilyalusten korkea kysyntä on vahvistanut aktiviteettia eurooppalaisilla telakoilla. Saksan osuus vahvistetuista sopimuksista oli 11% ja Italian 10%.

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 50% (58% edellisen neljänneksen lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus oli 16% (13% edellisen neljänneksen lopussa).

Services

Huoltomarkkinoilla vakaata aktiviteettia

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti vakautui vuoden 2016 tammi-syyskuussa. Perinteisten kauppalaivojen markkinoilla huoltotarve on kehittynyt edellisvuotta hitaammin ja haasteet tietyillä alueilla vaikuttivat yhä offshore-huollon kysyntään. Voimalaitoksiin liittyvän huollon kysyntä oli hyvällä tasolla Brasiliaa lukuun ottamatta, missä voimalaitosten käyttöaste oli yhä alhainen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.