Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Kestävä kehitys

Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan valmistumaan uusiin säännösvaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin.

Alusten painolastivesien käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus solmittiin syyskuussa 2016, ja se astuu voimaan 8.9.2017. Wärtsilä on kehittänyt oma-aloitteisesti Aquarius-sarjan painolastiveden käsittelyjärjestelmiään, joissa hyödynnetään kahta vedenkäsittelytekniikkaa. Aquarius-UV-järjestelmässä vesi desinfioidaan ultraviolettisäteilyllä, kun taas Aquarius-EC-järjestelmässä vesi desinfioidaan natriumhypokloriitilla, jota tuotetaan sivuvirtauksen sähkökloorauksella. Molemmat järjestelmät ovat IMO:n tyyppihyväksymiä, ja niitä voidaan käyttää sekä turvallisilla että riskialttiilla alueilla. Niillä on myös Yhdysvaltain rannikkovartioston Alternate Management System (AMS) -hyväksyntä.

Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä pääsi Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI). Wärtsilä on mukana sekä DJSI World- että DJSI Europe -indeksissä. Yrityksiä valitaan DJSI:iin talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvän toimintansa perusteella. Valintakriteerejä ovat muun muassa yrityksen hallinnointitapa, riskien hallinta, brändin hallinta, ilmastonmuutoksen torjunta, toimitusketjujen standardit sekä työntekijöihin sovellettavat käytännöt. Wärtsilä valittiin myös jälleen Ethibel EXCELLENCE Investment -rekisteriin ja se pääsi ensimmäistä kertaa mukaan Ethibel PIONEER -rekisteriin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.