Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Strategiset toimenpiteet, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen

Heinäkuussa Wärtsilä ilmoitti aloittavansa yhteistyön yhdysvaltalaisen Greensmith Energyn kanssa vahvistaakseen energiajärjestelmäintegraatiokykyjään entisestään. Greensmith Energy on johtava toimija energiavarastointiohjelmistoissa ja integrointipalveluissa ja se tarjoaa hybridienergiajärjestelmissä tarvittavia optimointiohjelmistoja.

Wärtsilä on sitoutunut edistämään nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttöä merenkulun ja energia-alan polttoaineena. Heinäkuussa Wärtsilä perusti muiden merenkulkuteollisuuden johtavien toimijoiden kanssa SEA/LNG-nimisen koalition. Sen tavoitteena on purkaa esteitä, jotka hankaloittavat LNG:n käyttöä merenkulun sovelluksiin kaikkialla maailmassa, ja siten parantaa meriteollisuuden ympäristösuorituskykyä. Elokuussa Wärtsilä ja suomalainen Gasum solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää maakaasun käyttöä, jakelua ja huoltoratkaisuja meri- ja maasovelluksissa. Wärtsilä tarjoaa kaasun arvoketjuun liittyvää teknistä tietotaitoa, Gasumilla taas on vankka asiantuntemus maa- ja biokaasun jakelusta ja myynnistä. Laivasovelluksissa käytettävän nesteytetyn maakaasun kehittämisessä hyödynnetään myös Gasumin tytäryhtiön Skangasin asiantuntemusta. Skangas on johtava toimija pohjoismaisilla LNG-markkinoilla.

Syyskuussa Wärtsilä ilmoitti osallistuvansa muiden johtavien merenkulkusektorin sekä tieto- ja viestintäteknologiayritysten kanssa tutkimusohjelmaan, jonka tavoitteena on luoda maailman ensimmäinen autonominen merenkulkujärjestelmä.

CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -yhtiön tehtaan rakentaminen Shanghain Lingangiin etenee suunnitelmien mukaisesti. Tehtaan odotetaan olevan valmis vuoden loppuun mennessä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.