Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Kolmannen neljänneksen liiketulos oli 122 milj. euroa (149), mikä vastaa 11,3% liikevaihdosta (12,2). Liiketulos laski vuoden 2015 vastaavaan jaksoon verrattuna pääosin siksi, että Energy Solutions -liiketoiminnan toimitusmäärät vähentyivät, ja siinä toimitettiin matalamman katteen projekteja. Vertailukelpoinen liiketulos oli 123 milj. euroa (160) eli 11,4% liikevaihdosta (13,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 2 milj. euroa (11) rakennejärjestelyihin liittyviä kuluja. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 132 milj. euroa (170) eli 12,3% liikevaihdosta (13,9). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (9).

Katsauskauden tammi-syyskuu 2016 liiketulos oli 301 milj. euroa (386), eli 9,3% liikevaihdosta (11,2). Vertailukelpoinen liiketulos oli 330 milj. euroa (397) eli 10,2% liikevaihdosta (11,5). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 29 milj. euroa (11) rakennejärjestelyihin liittyviä kuluja, joista 17 milj. euroa oli alaskirjauksia. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 356 milj. euroa (420) eli 11,0% liikevaihdosta (12,2). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 26 milj. euroa (23).

Katsauskauden tammi-syyskuu 2016 rahoituserät olivat -48 milj. euroa (-31). Winterthur Gas & Diesel -kaksitahtiyhteisyrityksen myyntiin ja muihin saataviin liittyvät alaskirjaukset jotka tehtiin toisella neljänneksellä vaikuttivat negatiivisesti rahoituseriin. Nettokorot olivat -9 milj. euroa (-8). Tulos ennen veroja oli 253 milj. euroa (354). Verot olivat 68 milj. euroa (84), mikä vastaa 26,8%:n efektiivistä verokantaa (23,6). Osakekohtainen tulos oli 0,92 euroa (1,46) ja osakekohtainen oma pääoma oli 10,73 euroa (10,25). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 16,6% (20,3). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 16,3% (19,9).

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 2015
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 132 170 356 420 643
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -9 -26 -23 -32
Vertailukelpoinen liiketulos 123 160 330 397 612
Rakennejärjestelykulut -2 -11 -29 -11 -25
Liiketulos 122 149 301 386 587

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.