Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Rahavirta, tase ja rahoitus

Wärtsilän kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 189 milj. euroa (-5). Tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 378 milj. euroa (78). Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 540 milj. euroa (522), laskua oli 62 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 626 milj. euroa (814). Edellisen neljänneksen lopussa saadut ennakot olivat 610 milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 345 milj. euroa (250) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 629 milj. euroa (679).

Wärtsilällä oli syyskuun 2016 lopussa korollisia lainoja yhteensä 735 milj. euroa (778). Joulukuun lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 724 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 203 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 532 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 384 milj. euroa (513) ja nettovelkaantumisaste oli 0,18 (0,26).

 

Konsernin maksuvalmius
MEUR 30.9.2016 31.12.2015
Rahavarat 345 334
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 629 679
Maksuvalmius 974 1 013
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 20 20
Yritystodistukset vähennettynä 90 130
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 884 883
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 18 18
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 30.9.2016 oli 40 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 45 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.