Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Tilauskertymä

Wärtsilän kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli yhteensä 1.139 milj. euroa (1.086), kasvua oli 5% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Kolmannen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,06 (0,89).

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kolmannella neljänneksellä oli 330 milj. euroa (167), mikä oli 97% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Tilauksia kertyi aktiivisimmin Amerikoissa. Merkittäviin tilauksiin kuuluivat sopimukset 92 MW:n laitetoimituksesta ja 100 MW:n kokonaistoimituksesta Argentiinaan sekä 225 MW:n laitetoimituksesta Yhdysvaltoihin.

Marine Solutions -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 287 milj. euroa (407), laskua oli 29% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Aktiviteetti suosi risteilyalussegmenttiä, jolla Wärtsilältä tilattiin kaksi uuden sukupolven Wärtsilä 31 -päämoottoria uuteen auto- ja matkustajalauttaan, joka rakennetaan tanskalaiselle Mols-Linienille. Wärtsilä 31 valittiin myös päämoottoriksi kalastusalukseen, jonka tanskalainen Karstensen Shipyard -telakka rakentaa norjalaiselle Peter Hepsø Rederi AS:lle. Päämoottorin lisäksi Wärtsilä toimittaa alukseen propulsiojärjestelmät. Kaasunkuljetusalussegmentillä Wärtsilältä tilattiin höyrystysjärjestelmä FSRU-konversioprojektiin, jonka Höegh LNG aikoo tehdä modernille LNG-alukselle. Matkustajalaivojen osuus kolmannen neljänneksen tilauskertymästä oli 37% ja perinteisen kauppalaivasegmentin osuus 18%. Kaasunkuljetusalussegmentin osuus oli 15%. Erikoisalusten osuus tilauskertymästä oli 14%, merivoimien 8%, offshore-segmentin 3% ja muiden osuus 5%.

Services-liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 2% yhteensä 522 milj. euroon (511). Allekirjoitettuihin sopimuksiin kuului muun muassa Rederiaktiebolaget Eckerön kanssa solmittu sopimus, jolla Wärtsilän pitkäaikainen ylläpitosopimus laajennettiin kattamaan yrityksen koko viiden aluksen aluskanta.

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2016 Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 2% yhteensä 3.604 milj. euroon (3.529). Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,11 (1,03). Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 47% yhteensä 947 milj. euroon (642). Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä laski 9% yhteensä 1.028 milj. euroon (1.134). Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.629 milj. euroa (1.752), laskua oli 7%.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 7-9/2016 7-9/2015 Muutos 1-9/2016 1-9/2015 Muutos 2015
Energy Solutions 330 167 97% 947 642 47% 1 009
Marine Solutions 287 407 -29% 1 028 1 134 -9% 1 599
Services 522 511 2% 1 629 1 752 -7% 2 324
Tilauskertymä yhteensä 1 139 1 086 5% 3 604 3 529 2% 4 932
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 7-9/2016 7-9/2015 Muutos 1-9/2016 1-9/2015 Muutos 2015
Öljy 205 394 -48% 1 503 1 082 39% 1 303
Kaasu 465 71 557% 1 053 605 74% 1 132
Tilauskertymä yhteensä 670 465 44% 2 555 1 687 51% 2 436

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd ja CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd tilauskertymä katsauskaudella tammi-syyskuu 2016 oli yhteensä 57 milj. euroa (163). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.