Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Kvartaalitunnuslukuja
MEUR 7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
4–6/
2015
1–3/
2015
10–12/
2014
7–9/
2014
Tilauskertymä
Marine Solutions 287 362 379 465 407 392 336 460 463
Energy Solutions 330 304 312 366 167 188 287 501 383
Services 522 527 580 572 511 579 662 561 463
Yhteensä 1 139 1 194 1 271 1 403 1 086 1 159 1 285 1 522 1 309
Tilauskanta raportointikauden lopussa
Marine Solutions 2 317 2 488 2 595 2 558 2 699 2 785 2 239 2 213 2 369
Energy Solutions 1 676 1 547 1 491 1 366 1 388 1 459 1 619 1 475 1 426
Services 1 031 1 048 1 017 958 1 026 1 081 1 073 842 879
Yhteensä 5 024 5 083 5 103 4 882 5 112 5 325 4 931 4 530 4 674
Liikevaihto
Marine Solutions 390 433 335 598 448 354 321 552 363
Energy Solutions 177 220 132 374 243 327 182 433 282
Services 512 542 500 619 531 548 485 564 472
Yhteensä 1 079 1 196 967 1 590 1 222 1 230 988 1 549 1 117
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 2 4 3 6 5 5 2 4 7
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 132 131 93 224 170 144 106 202 149
prosentteina liikevaihdosta 12,3 10,9 9,6 14,1 13,9 11,7 10,7 13,1 13,3
Poistot ja arvonalentumiset -31 -42 -31 -33 -32 -30 -29 -30 -29
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -9 -9 -9 -9 -7 -6 -6 -6
Vertailukelpoinen liiketulos 123 122 84 215 160 137 100 196 142
prosentteina liikevaihdosta 11,4 10,2 8,7 13,5 13,1 11,1 10,1 12,7 12,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -2 -26 -1 -13 -11 -30 -1
Liiketulos 122 96 83 202 149 137 100 166 141
prosentteina liikevaihdosta 11,3 8,0 8,6 12,7 12,2 11,1 10,1 10,7 12,6
Rahoitustuotot ja -kulut -7 -38 -3 -2 -17 3 -18 -9 -12
Tulos ennen veroja 115 58 80 199 132 140 82 157 129
Tuloverot -31 -17 -20 -41 -35 -31 -18 -27 -31
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 84 41 60 159 97 109 64 129 98
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 -9 -13
Raportointikauden nettotulos 84 41 60 159 97 109 86 121 85
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49 0,54 0,43 0,60 0,43
Bruttoinvestoinnit 55 60 11 32 17 279 18 25 28
osakkeet ja yrityshankinnat 42 49 5 262 1
Liiketoiminnan rahavirta 189 202 -13 176 -5 47 37 212 68
Nettokäyttöpääoma (WCAP) raportointikauden lopussa 540 602 709 543 522 404 296 251 379
Henkilöstö raportointikauden lopussa
Marine Solutions 6 305 6 443 6 681 6 847 7 101 7 217 5 587 5 603 5 651
Energy Solutions 920 945 958 959 966 974 975 978 990
Services 10 648 10 575 10 331 10 592 10 714 10 785 10 711 10 692 10 742
Muut 464 465 457 459 456 451 433 444 434
Yhteensä 18 337 18 428 18 427 18 856 19 237 19 427 17 707 17 717 17 817

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.