Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Lyhennetty tuloslaskelma
MEUR 1–9/2016 1–9/2015 7–9/2016 7–9/2015 2015
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 3 242 3 439 1 079 1 222 5 029
Liiketoiminnan muut tuotot 40 33 16 12 51
Kulut -2 886 -3 007 -944 -1 058 -4 387
Poistot ja arvonalentumiset -104 -91 -31 -32 -124
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 9 12 2 5 17
Liiketulos 301 386 122 149 587
Rahoitustuotot ja -kulut -48 -31 -7 -17 -34
Tulos ennen veroja 253 354 115 132 553
Tuloverot -68 -84 -31 -35 -124
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 185 270 84 97 429
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 22
Raportointikauden nettotulos 185 292 84 97 451
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 181 287 84 95 444
Määräysvallattomat omistajat 5 5 2 7
185 292 84 97 451
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,92 1,35 0,43 0,49 2,14
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11 0,11
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,92 1,46 0,43 0,49 2,25

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.