Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016

Hyvä neljäs vuosineljännes tuki tyydyttävää suoritusta

“Ylsimme vuoden 2016 tarkistettuihin tavoitteisiin niin liikevaihdon kuin kannattavuuden osalta onnistuneiden toimitusten, Services-liikevaihdon kasvun ja viimeisellä neljänneksellä tapahtuneen projektijakauman parantumisen ansiosta. Olen tyytyväinen kassavirran myönteiseen kehitykseen, joka oli pitkälti käyttöpääoman hallinnan tehostamisen ansiota.

Meritse tapahtuvan kaupan heikko kasvu, öljyn ja kaasun matalat hinnat sekä asiakkaiden taloudelliset haasteet rasittivat meriteollisuuden liiketoimintaa koko vuoden ajan. Tämän vuoksi alustilaukset laskivat poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Wärtsilän tilauskertymä kehittyi hyvin huomioiden nämä haasteet. Myönteistä kehitystä siivitti pääasiassa energiamarkkinoiden positiivinen vire. Sähkön kysynnän kasvu ja energiapolitiikoissa tapahtuneet muutokset vauhdittivat Wärtsilän energiantuotantoratkaisujen kysyntää niin kehittyvillä markkinoilla kuin teollisuusmaissa. Etenkin offshore-palvelujen markkinoilla koetuista haasteista huolimatta Services-liiketoiminnan kehitys oli vankkaa.

Wärtsilässä on käynnissä mittava digitalisoituminen. Olen innoissani tästä muutoksesta, jonka myötä pystymme kehittämään tarjontaa asiakkaille ja tehostamaan omaa toimintaamme. Luodaksemme vahvat edellytykset Wärtsilän digitalisoitumisen onnistumiselle nimitimme kuluneen vuoden aikana johtokuntaan digijohtajan sekä hankimme Eniramin. Jatkossa tavoitteemme on muokata markkinoita keräämällä ja käyttämällä dataa tehokkaasti.

Odotamme liiketoimintaympäristömme pysyvän pitkälti muuttumattomana vuonna 2017. Meillä on hyvät valmiudet hyödyntää nykyisiä kehitystrendejä, joissa painottuvat parempi hyötysuhde ja muuttuvat energian tarpeet. Jatkamme työtä saavuttaaksemme pitkän aikavälin kannattavan kasvun tavoitteemme."

Wärtsilän näkymät vuodelle 2017

Wärtsilä on muuttanut ohjeistuspolitiikkaansa toimialan käytännön mukaiseksi vuodesta 2017 alkaen. Wärtsilä lopettaa numeerisen taloudellisen ohjeistuksen antamisen liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksestä. Sen sijaan Wärtsilän ohjeistus perustuu kysynnän kehitystä koskeviin odotuksiin yhtiön markkinoilla. Lisäksi Wärtsilä antaa edelleen joitakin taloudellisia tietoja, kuten arvion tilauskannan toimituksista kuluvan vuoden aikana, sekä keskeistä tietoa asioista, jotka voivat vaikuttaa kannattavuuden kehitykseen.

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2017 suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Vankka Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
 • Vaimea Marine Solutions -liiketoiminnassa. Vaikka matkustajalaivojen näkymät säilyvät myönteisinä, kauppalaiva-, kaasunkuljetusalus- ja offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 3.143 milj. euroa (3.097), joka kattaa pääasiassa Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojen toimituksia. Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Keskeistä neljänneltä neljännekseltä

  • Tilauskertymä laski 6% 1.324 milj. euroon (1.403)
  • Liikevaihto laski 2% 1.559 milj. euroon (1.590)
  • Tilaus-laskutussuhde 0,85 (0,88)
  • Vertailukelpoinen liiketulos liiketulos kasvoi 253 milj. euroon eli 16,3% liikevaihdosta (215 milj. euroa ja 13,5%)
  • Tulos/osake 0,87 euroa (0,79)
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 235 milj. euroon (176)

 

Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2016

  • Tilauskertymä oli vakaat 4.927 milj. euroa (4.932)
  • Liikevaihto laski 5% 4.801 milj. euroon (5.029)
  • Tilaus-laskutussuhde 1.03 (0.98)
  • Vertailukelpoinen liiketulos laski 583 milj. euroon eli 12,1% liikevaihdosta (612 milj. euroa ja 12,2%)
  • Tulos/osake laski 1,79 euroon (2,25)
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 613 milj. euroon (255)
  • Tilauskanta laski 4% ja oli kauden lopussa 4.696 milj. euroa (4.882)
  • Osingon ehdotetaan nousevan 8% 1.30 euroon per osake (1.20). Yleistyvän käytännön mukaisesti, osinko maksetaan kahdessa samansuuruisessa erässä maaliskuussa ja syyskuussa.

Avainluvut

MEUR 10-12/2016 10-12/2015 Muutos 1-12/2016 1-12/2015 Muutos
Tilauskertymä 1 324 1 403 -6% 4 927 4 932 0%
Tilauskanta kauden lopussa 4 696 4 882 -4%
Liikevaihto 1 559 1 590 -2% 4 801 5 029 -5%
Liiketulos1 231 202 15% 532 587 -9%
% liikevaihdosta 14,8 12,7 11,1 11,7
Vertailukelpoinen liiketulos 253 215 18% 583 612 -5%
% liikevaihdosta 16,3 13,5 12,1 12,2
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 262 224 17% 618 643 -4%
% liikevaihdosta 16,8 14,1 12,9 12,8
Tulos ennen veroja 226 199 14% 479 553 -13%
Tulos/osake, euroa 0,87 0,79 1,79 2,25
Liiketoiminnan rahavirta 235 176 613 255
Korolliset nettovelat kauden lopussa 150 372
Bruttoinvestoinnit 146 346
Nettovelkaantumisaste 0,07 0,17
1 Vuoden 2016 neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 22 milj. euroa (11) rakennejärjestelykuluja. Vertailukauden erät sisältät myös 3 milj. euroa yritysostoihin liittyviä kuluja ja muita kustannuksia. Katsauskaudella tammi-joulukuu 2016 rakennejärjestelykulut olivat 48 milj. euroa (19), ja muut kustannukset 3 milj. euroa (6).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.