Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Markkinakehitys

Energy Solutions

Aktiviteetti parantunut voimantuotannon markkinoilla

Tunnelmat voimantuotannon markkinoilla vahvistuivat vuoden 2016 aikana. Toiminta oli aktiivista kehittyvillä markkinoilla, joilla sähkön kysynnän kasvu lisäsi kiinnostusta Wärtsilän ratkaisuja kohtaan. Energiapolitiikan muutokset ja uusiutuvan voimantuotannon kasvu edistivät voimalaitosinvestointeja sekä kehittyvillä markkinoilla että teollisuusmaissa. Vaikka monilla alueilla nähtiin myönteistä kehitystä, kilpailu pysyi tiukkana maailmanlaajuisesti.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2016 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 17,4 GW (17,0). Kasvua oli 2% edellisvuoteen verrattuna. Wärtsilän markkinaosuus kasvoi 15%:iin (10). Maailmanlaajuisiin tilauksiin on laskettu mukaan kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

Marine Solutions

Heikko merenkulun markkinaympäristö

Vuonna 2016 sopimukset uusien alusten rakentamisesta vajosivat poikkeuksellisen alhaisiksi, sillä vuoden aikana kirjattiin vain 537 sopimusta vuoden 2015 1,836 sopimukseen verrattuna. Haasteet johtuivat pääasiassa ylikapasiteettista, matalista öljyn ja kaasun hinnoista sekä heikoista rahtihinnoista perinteisellä kauppalaiva-, offshore- ja kaasunkuljetusalussegmentillä.

Vaikka yleiset tunnelmat merenkulun markkinoilla olivat heikot läpi vuoden, aktiviteetti pysyi hyvällä tasolla tietyillä erikoistuneilla segmenteillä. Risteilyalusten kysyntä oli erityisen vahvaa aluskannan laajennusohjelmien ansiosta. Ikääntyvä aluskanta, suunniteltujen uusien lainsäädäntöjen voimaantulo ja uudisrakentamisen alhaiset hinnat tukivat tilauksia lauttasegmentillä. Ro-ro-segmentillä suotuisat päivä- ja rahtihinnat tukivat myös uusien alusten kysyntää.

Risteilyalusten osuuden kasvaminen alustilausten jakaumassa on hyödyttänyt eurooppalaisia telakoita. Kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa mitattuna Italian 11%:n ja Saksan 10%:n osuus vahvistetuista sopimuksista oli keskimääräistä korkeampi. Kiina säilytti asemansa suurimpana laivanrakennusmaana 36%:lla vahvistetuista sopimuksista, kun taas Etelä-Korean osuus laski 16%:iin. Japanin osuus oli 11%. Alhaiset alustilaukset ovat johtaneet konsolidointiin suurten laivanrakennusmaiden telakoiden keskuudessa.

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 51% (50% edellisen neljänneksen lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus oli 18% (16% edellisen neljänneksen lopussa). Wärtsilällä on vahva asema myös muissa keskeisissä tuotteissa ja ratkaisuissa, kuten sähkö- ja automaatiojärjestelmissä sekä kaasujärjestelmissä.

Services

Vankkaa aktiviteettia huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoilla aktiviteetti oli vankkaa vuonna 2016. Merenkulun markkinoilla alhaiset öljyn hinnat vaikuttivat offshore-huollon kysyntään läpi vuoden, ja alhaiset rahtihinnat hidastivat huoltokysyntää kauppalaivasegmentillä toisella vuosipuoliskolla. Risteilyalussegmentti kehittyi hyvin, erityisesti loppuvuotta kohti. Maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus vaikutti yhä pitkäaikaisten sopimusten kiinnostavuuteen voimantuotannon markkinoilla. Voimalaitosten ylläpitohuollon kysyntä pysyi kuitenkin hyvällä tasolla läpi vuoden.

Wärtsilän asennettu laitekanta koostuu potkureista, moottoreista ja muista tuotteista. Vuoden 2016 lopussa Wärtsilän moottorikanta oli noin 180.000 MW, joista nelitahtimoottoreiden osuus oli noin 65% ja kaksitahtimoottoreiden noin 35%.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.