Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,30 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.097.420.182,01 euroa, josta tilikauden voitto on 281.705.697,79 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,65 euroa/osake maksetaan osakkaille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 13.3.2017. Toinen erä 0,65 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2017 osakkaille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 12.9.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 14.9.2017 ja osingon maksupäivä 21.9.2017. Mikäli Euroclear Finland Oy on ottanut uuden arvopaperikeskuksen ydinjärjestelmän käyttöön ennen hallituksen kokousta syyskuussa 2017, osingon maksupäivän odotetaan aikaistuvan muutamalla päivällä.

Vuosikertomus 2016, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteesta www.wartsilareports.com viikolla 6.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.