Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Uudelleenjärjestelyohjelmat

Heinäkuussa 2015 ilmoitetut Marine Solutions -liiketoiminnan organisaatiojärjestelyt on saatu päätökseen. Järjestelyiden tavoitteena oli vähentää 600 työpaikkaa maailmanlaajuisesti meriteollisuuden heikon globaalin markkinatilanteen vuoksi.

Huhtikuussa 2016 Wärtsilä ilmoitti ryhtyvänsä uusiin järjestelyihin mukauttaakseen organisaatiotaan uusien alusten heikentyneen markkinatilanteeseen ja merenkulku- ja energiamarkkinoiden vaikeaan kilpailuympäristöön. Organisaatiojärjestelyjen myötä vähennetään noin 550 työpaikkaa ja keskitetään moottoreiden tuotekehitys Suomeen. Järjestelyt etenevät suunnitellusti.

Kun uudelleenjärjestelyt on saatu päätökseen, niiden odotetaan johtavan noin 90 miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin. Säästöjä oli saatu vuoden 2016 lopussa noin 60 miljoonaa euroa, joista 7 miljoonaa euroa toteutui vuonna 2015. Säästötavoitteiden odotetaan täyttyvän vuoden 2017 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kustannukset ovat arviolta 75-80 miljoonaa euroa, joista 19 miljoonaa euroa kirjattiin vuodelle 2015. Tammi-joulukuussa 2016 kirjattiin 48 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä kustannuksia.

Wärtsilän tavoitteena on jatkuvasti pyrkiä kustannustehokkaampiin tapoihin toimia ja mukauttaa toimintaansa markkinaolosuhteiden mukaisesti. Tämän myötä Marine Solutions -liiketoiminnassa toteutettavien paikallisten toimien odotetaan johtavan noin 45 milj. euron lisäsäästöihin. Säästöt alkavat toteutua vuonna 2017 ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2018 loppuun mennessä. Näihin liittyvien kertaluonteisten kustannusten arvioidaan olevan noin 35 milj. euroa, josta suurin osa odotetaan toteutuvan vuonna 2017.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.