Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Strategiset toimenpiteet, yrityshankinnat, yhteisyritykset ja tuotannon jalanjälki

Maaliskuussa Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat aiesopimuksen uuden yhteisyrityksen perustamisesta. Yhteisyritys tulee keskittymään merenkulun sovelluksiin Kiinan kasvavilla sähkö- ja automaatioratkaisumarkkinoilla.

Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti myös suorittaneensa testausprosessejaan koskevan sisäisen tarkastuksen, joka toi esille pieniä poikkeamia polttoaineenkulutusta mittaavissa testeissä, jotka tehtiin tietyille merimoottoreille ennen tuotteiden toimittamista asiakkaille. Wärtsilä on ollut yksitellen yhteyksissä asiakkaisiinsa ja tarkastanut kaikki testausprosessinsa sekä sisäisten että ulkoisten resurssien toimesta varmistaakseen uudet, läpinäkyvämmät prosessit ja tarkastukset. Asian taloudellinen vaikutus ei ole ollut merkittävä.

Huhtikuussa Wärtsilä ilmoitti lähtevänsä mukaan aurinkoenergialiiketoimintaan tarjoamalla suuria, yli 10 megawatin aurinkovoimaloita sekä hybridivoimaloita, joissa Wärtsilän polttomoottorit yhdistetään PV-aurinkopaneeleihin. Molempia ratkaisuja tarjotaan kokonaistoimituksena.

Kesäkuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa suomalaisen teknologiayrityksen Eniramin, joka tarjoaa meriteollisuudelle energianhallinnan ja analytiikan ratkaisuja. Eniram vahvistaa Wärtsilän digitaalista tarjontaa sekä omaa osaamista, erityisesti data-analytiikan, mallintamisen sekä suorituskyvyn optimoimisen alueilla. Yhtiön omistus siirtyi Wärtsilälle 1.7.2016. Wärtsilä ilmoitti myös ostavansa yhdysvaltalaisen American Hydron, joka on laajojen laitemodernisointien sekä palvelujen toimittaja ja asentaja vesivoima- ja vedenjakelujärjestelmäalalla. Yhtiön omistus siirtyi Wärtsilälle 30.6.2016.

Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä siirsi 30%:n vähemmistöosuutensa Winterthur Gas & Diesel (WinGD) ‑kaksitahtiyhteisyrityksestä China State Shipbuilding Corporationille (CSSC). Sopimuksen seurauksena CSSC omistaa WinGD:stä 100 prosenttia. Wärtsilä teki WinGD-osakkeiden myyntiin liittyvän 21 milj. euron alaskirjauksen, joka kirjattiin vuoden 2016 toisen neljänneksen rahoituseriin.

Heinäkuussa Wärtsilä ilmoitti aloittavansa yhteistyön yhdysvaltalaisen Greensmith Energyn kanssa vahvistaakseen energiajärjestelmäintegraatiokykyjään entisestään. Greensmith Energy on johtava toimija energiavarastointiohjelmistoissa ja integrointipalveluissa ja se tarjoaa hybridienergiajärjestelmissä tarvittavia optimointiohjelmistoja.

Joulukuussa Wärtsilä allekirjoitti tuotantolisenssisopimuksen Kiinan Jiujiangissa sijaitsevan, China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) tytäryhtiön, Jiujiang Precision Measuring Technology Research Instituten kanssa. Kahdensuuntainen sopimus antaa CSSC:lle mahdollisuuden käyttää Wärtsilä Aquarius EC ‑painolastiveden käsittelyjärjestelmien teknologiaa (BWMS) ja oikeudet valmistaa järjestelmiä lisenssillä asiakkailleen. Wärtsilä saa puolestaan pääsyn CSSC:n uuteen tuotantolaitokseen, mikä tukee Wärtsilän asiakkaiden painolastiveden käsittelyjärjestelmien kysynnän ja tarjonnan tarpeita.

CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -yhtiön tehtaan rakentaminen Shanghain Lingangiin saatiin päätökseen neljännellä neljänneksellä. Tehdas vihittiin käyttöön 9.1.2017.

Wärtsilä on sitoutunut edistämään nesteytetyn maakaasun (LNG) käyttöä merenkulun ja energia-alan polttoaineena. Heinäkuussa Wärtsilä perusti muiden merenkulkuteollisuuden johtavien toimijoiden kanssa SEA/LNG-nimisen yhteenliittymän. Sen tavoitteena on purkaa esteitä, jotka hankaloittavat LNG:n käyttöä merenkulun sovelluksiin kaikkialla maailmassa, ja siten parantaa meriteollisuuden ympäristösuorituskykyä. Elokuussa Wärtsilä ja suomalainen Gasum solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää maakaasun käyttöä, jakelua ja huoltoratkaisuja meri- ja maasovelluksissa. Wärtsilä tarjoaa kaasun arvoketjuun liittyvää teknistä tietotaitoa, kun taas Gasumilla on asiantuntemus maa- ja biokaasun jakelusta ja myynnistä. Laivasovelluksissa käytettävän nesteytetyn maakaasun kehittämisessä hyödynnetään myös Gasumin tytäryhtiön Skangasin asiantuntemusta. Skangas on johtava toimija pohjoismaisilla LNG-markkinoilla. Marraskuussa Wärtsilä ja ranskalainen monikansallinen energiayhtiö ENGIE allekirjoittivat sopimuksen ratkaisujen ja palveluiden kehittämisestä pienikokoisille LNG-sovelluksille. ENGIEn vankka kokemus LNG:n jakelusta ja Wärtsilän tekninen asiantuntijuus, insinööritaito ja rakennusosaaminen antavat erinomaiset lähtökohdat yhteisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämiseen, jotka tukevat siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.