Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Vuoden 2016 aikana Wärtsilä on kiinnittänyt paljon huomiota sekä tuote- että ratkaisuinnovaatioihin, erityisesti hyötysuhteen kehittämiseen, polttoainejoustavuuteen ja ympäristövaikutusten alentamiseen. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat yhteensä 131 milj. euroa, joka vastaa 2,7% liikevaihdosta.

Tammikuussa Wärtsilä ja Cavotec sopivat alkavansa kehittää ensimmäisenä maailmassa konseptia, jossa induktiivinen lataus yhdistetään automaattiseen kiinnitykseen. Wärtsilä on kehittänyt induktiiviseen sähkövirran siirtoon perustuvan langattoman latausjärjestelmän. Cavotec puolestaan tarjoaa automatisoituja kiinnitysjärjestelmiä usealle alustyypille, kelajärjestelmiä, sekä mahdollisuuden liittää alus sataman sähköverkkoon. Yhdistämällä vahvuutensa ja osaamisensa yhtiöt kehittävät integroidun langattoman lataus- ja kiinnitysjärjestelmän Wärtsilän suunnittelemien alusten käyttöön.

Maaliskuussa Wärtsilä lanseerasi kokonaiskonseptin nolla- tai vähäpäästöisten, innovatiivisten ja kustannustehokkaiden lauttojen sarjaan. Suunnitellut lautat ovat erittäin energiatehokkaita ja vastukseltaan alhaisia sekä vedenpinnan ylä- että alapuolella. Lautat ovat joko täysin akkukäyttöisiä tai akku-moottorihybridejä. Jälkimmäisissä käytetään polttoaineena joko nesteytettyä maakaasua tai biopolttoainetta.

Päivitetyt Wärtsilä Nacos Platinum ‑navigaatio-, automaatio- ja hallintajärjestelmät lanseerattiin syyskuussa. Uusiin ominaisuuksiin kuuluu älykäs reitin suunnittelu, joka huomioi sää- ja meriolosuhteet ja mahdollistaa siten merkittävät polttoainesäästöt sekä optimaalisen tehon ja reittivalinnan. Syyskuussa Eniram esitteli aluskannan suorituskyvyn monitorointipalvelun, SkyLightin. Sen avulla laivanomistajat voivat seurata alusten ja aluskannan suorituskykyä. Ratkaisu mahdollistaa myös raportoinnin, suunnittelun ja kulujen optimoinnin.

Kolmannen neljänneksen aikana Wärtsilä lanseerasi QuantiServin, joka tarjoaa kunnostuspalveluja, paikan päällä tapahtuvaa huoltoa ja korjaustöitä sekä tarkastuspalveluja merenkulku- ja energiamarkkina-asiakkaille, jotka käyttävät useiden eri valmistajien laitteistoja.

Wärtsilän Services-liiketoiminta on laajentanut merenkulun huoltosopimuskonseptiaan lanseeraamalla elinkaariratkaisut. Innovatiivinen ja kattava konsepti optimoi merenkulku- ja offshore-asiakkaiden asennusten tehokkuuden ja suorituskyvyn. Se sisältää digitaalisen Wärtsilä Genius -huoltoportfolion, joka lanseerattiin vuoden 2015 loppupuolella. Elinkaariratkaisuihin keskittyvää tarjontaa laajennettiin marraskuussa esittelemällä voimalaitostoimijoille taattuun suorituskykytasoon sidottuja ratkaisuja, joissa Wärtsilä takaa asiakkaan operoiman voimalaitoksen luotettavuuden ja käytettävyyden kiinteään hintaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.