Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Neljännen neljänneksen liiketulos oli 231 milj. euroa (202), mikä vastaa 14,8% liikevaihdosta (12,7). Vertailukelpoinen liiketulos oli 253 milj. euroa (215) eli 16,3% liikevaihdosta (13,5). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 22 milj. euroa rakennejärjestelyihin liittyviä kuluja (11). Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi myös 3 milj. euroa yritysostoihin liittyviä kuluja ja muita kustannuksia. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 262 milj. euroa (224) eli 16,8% liikevaihdosta (14,1). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (9).

Katsauskauden tammi-joulukuu 2016 liiketulos oli 532 milj. euroa (587). Tämä on 11,1% liikevaihdosta (11,7). Lasku edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa rakennejärjestelykuluista ja alhaisemmista voimalaitostoimituksista. Vertailukelpoinen liiketulos oli 583 milj. euroa (612) eli 12,1% liikevaihdosta (12,2) ja on siten linjassa arviolta 12%:n kannattavuusohjeistuksen kanssa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 51 milj. euroa (25), joista 48 milj. euroa (19) liittyi uudelleenjärjestelyohjelmiin ja 3 milj. euroa (6) yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 618 milj. euroa (643) eli 12,9% liikevaihdosta (12,8). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 35 milj. euroa (32).

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2016 rahoituserät olivat -53 milj. euroa (-34). Toisella neljänneksellä tehdyt Winterthur Gas & Diesel ‑kaksitahtiyhteisyrityksen myyntiin ja muihin saataviin liittyvät alaskirjaukset vaikuttivat negatiivisesti rahoituseriin. Nettokorot olivat -11 milj. euroa (-12). Tulos ennen veroja oli 479 milj. euroa (553). Katsauskauden verot olivat 123 milj. euroa (124), mikä vastaa 25,6%:n efektiivistä verokantaa (22,5). Tilikauden tulos oli 357 milj. euroa (451). Osakekohtainen tulos oli 1,79 euroa (2,25, joka sisältää 0,11 lopetetuista toiminnoista), ja osakekohtainen oma pääoma oli 11,60 euroa (11,16). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 17,1% (21,0). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 15,6% (20,2).

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 262 224 618 643
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -9 -35 -32
Vertailukelpoinen liiketulos 253 215 583 612
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -22 -13 -51 -25
Liiketulos 231 202 532 587

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.