Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Rahavirta, tase ja rahoitus

Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 235 milj. euroa (176). Tammi-joulukuun 2016 liiketoiminnan rahavirta oli 613 milj. euroa (255). Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 490 milj. euroa (543), laskua oli 50 milj. euroa edellisen neljänneksen loppuun verrattuna. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 516 milj. euroa (564). Saadut ennakot olivat 626 milj. euroa edellisen neljänneksen lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat 472 milj. euroa (334) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 640 milj. euroa (679).

Wärtsilällä oli joulukuun 2016 lopussa korollisia lainoja yhteensä 629 milj. euroa (724). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 108 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 520 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 150 milj. euroa (372) ja nettovelkaantumisaste oli 0,07 (0,17).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 31.12.2016 31.12.2015
Rahavarat 472 334
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 640 679
Maksuvalmius 1 112 1 013
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 23 20
Yritystodistukset vähennettynä - 130
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 1 112 883
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 23 18
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 31.12.2016 oli 42 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 43 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.