Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Tilauskertymä

Neljännen neljänneksen tilauskertymä

Wärtsilän neljännen neljänneksen tilauskertymä oli yhteensä 1.324 milj. euroa (1.403), laskua oli 6% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Neljännen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,85 (0,88).

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä neljännellä neljänneksellä oli 501 milj. euroa (366), mikä oli 37% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Merkittäviin tilauksiin kuuluivat sopimukset 100 MW:n joustavan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksen toimituksesta Saksaan ja 135 MW:n voimalaitostoimitus Indonesiaan, mikä on maan ensimmäinen kombivoimalaitos.

Marine Solutions -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 258 milj. euroa (465), laskua oli 45% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Sekä matkustajalaiva- että perinteinen kauppalaivasegmentti olivat aktiivisia, ja ensimmäisen osuus neljännen neljänneksen tilauskertymästä oli 25% ja jälkimmäisen 24%. Merivoimien osuus oli 18%, kaasunkuljetusalussegmentin 10%, erikoisalusten 8%, Offshore" data-definition="<p>Öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto merellä</p>">offshore-segmentin 3% ja muiden osuus 12% tilauskertymästä.

Services-liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli vakaat 565 milj. euroa (572), mitä tuki voimalaitoshuollon parantunut kysyntä. Neljänneksellä solmittuihin pitkäaikaisiin huoltosopimuksiin kuului viisivuotinen huolto- ja kunnossapitosopimus kahteen voimalaitokseen, jotka Indonesian valtion sähkölaitos PT PLN tilasi joulukuussa.

Katsauskauden tilauskertymä

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2016 Wärtsilän tilauskertymä oli vakaat 4.927 milj. euroa (4.932). Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,03 (0,98).

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli katsauskaudella 1.448 milj. euroa (1.009), kasvua oli 43% viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Tilauksia kertyi aktiivisimmin Aasiassa ja Amerikoissa. Kysyntä oli erityisen vahvaa Argentiinassa: Wärtsilä sai tilaukset seitsemästä projektista, joiden yhteenlaskettu teho on yli 500 MW. Muihin strategisesti merkittäviin tilauksiin kuului 225 MW:n voimalaitos, jolla tuotetaan säätövoimaa Dentonin kaupungille Yhdysvaltain Teksasissa.

Marine Solutions -liiketoiminnan katsauskauden tilauskertymä laski 20% 1.285 milj. euroon (1.599). Merenkulun päästömääräysten voimaantulon lähestyminen tuki kaasukäyttöisten alusten kysyntää etenkin lauttasegmentillä. Vuoden aikana Wärtsilä sai tilauksia, jotka koskivat Välimeren ensimmäisen LNG-käyttöisen matkustajalautan suunnittelua ja LNG-propulsiolaitteiston toimittamista sekä täysin integroidun propulsiolaitteistojen toimittamista Yhdistyneiden kuningaskuntien ensimmäisiin monipolttoaineella käyviin ro-ro-matkustajalauttoihin. Muihin merkittäviin tilauksiin kuului sopimus höyrystysjärjestelmästä FSRU-konversioprojektiin, jonka Höegh LNG aikoo tehdä modernille LNG-alukselle. Sähkö- ja automaatiojärjestelmien tilaukset kehittyivät hyvin läpi vuoden. Matkustajalaivojen osuus katsauskauden tilauskertymästä oli 38%. Perinteisen kauppalaivasegmentin osuus oli 20% ja kaasunkuljetusalussegmentin 13%. Merivoimien osuus tilauskertymästä oli 10%, erikoisalusten 9% ja offshore-segmentin 3%. Muiden tilausten osuus oli 7%.

Services-liiketoiminnan katsauskauden tilauskertymä oli 2.194 milj. euroa (2.324). Kuuden prosentin lasku johtui pääasiassa haasteista tietyillä offshore-markkinoilla, hidastuneesta aktiviteetista perinteisellä kauppalaivasegmentillä sekä uusien pitkäaikaisten sopimusten solmimisen viivästymisestä.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 10-12/2016 10-12/2015 Muutos 1-12/2016 1-12/2015 Muutos
Energy Solutions 501 366 37% 1 448 1 009 43%
Marine Solutions 258 465 -45% 1 285 1 599 -20%
Services 565 572 -1% 2 194 2 324 -6%
Tilauskertymä yhteensä 1 324 1 403 -6% 4 927 4 932 0%
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 10-12/2016 10-12/2015 Muutos 1-12/2016 1-12/2015 Muutos
Öljy 427 221 93% 1 929 1 303 48%
Kaasu 531 528 1% 1 584 1 132 40%
Tilauskertymä yhteensä 958 749 28% 3 513 2 436 44%

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n sekä kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n ja CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd:n tilauskertymä katsauskaudella tammi-joulukuu 2016 oli yhteensä 62 milj. euroa (182). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.