Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 2016 2015
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 464 1 180
Valuuttakurssimuutokset -52 28
Yrityshankinnat 71 304
Lisäykset 16 14
Poistot ja arvonalentumiset -62 -60
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -3 -1
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 434 1 464
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 431 434
Valuuttakurssimuutokset 5 -1
Yrityshankinnat 14 8
Lisäykset 38 65
Poistot ja arvonalentumiset -76 -63
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -7 -12
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 405 431

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.