Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

      

Konsernin tuloslaskelma
MEUR 2016 2015 10–12/
2016
10–12/
2015
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 4 801 5 029 1 559 1 590
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -134 -77 -172 -343
Valmistus omaan käyttöön 2 6 -2 1
Liiketoiminnan muut tuotot 55 51 15 18
Materiaalit ja palvelut -2 353 -2 603 -675 -572
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 159 -1 159 -317 -313
Poistot ja arvonalentumiset -138 -124 -34 -33
Liiketoiminnan muut kulut -556 -553 -148 -153
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 14 17 5 6
Liiketulos 532 587 231 202
Rahoitustuotot 19 11 2 7
Rahoituskulut -72 -45 -7 -10
Tulos ennen veroja 479 553 226 199
Tuloverot -123 -124 -55 -41
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 357 429 172 159
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22
Tilikauden nettotulos 357 451 172 159
Jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 352 444 172 157
määräysvallattomat omistajat 4 7 2
357 451 172 159
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 1,79 2,14 0,87 0,79
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 1,79 2,25 0,87 0,79

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.