Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Kvartaalitunnuslukuja
MEUR 10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
4–6/
2015
1–3/
2015
10–12/
2014
Tilauskertymä
Marine Solutions 258 287 362 379 465 407 392 336 460
Energy Solutions 501 330 304 312 366 167 188 287 501
Services 565 522 527 580 572 511 579 662 561
Yhteensä 1 324 1 139 1 194 1 271 1 403 1 086 1 159 1 285 1 522
Tilauskanta tilikauden lopussa
Marine Solutions 2 017 2 317 2 488 2 595 2 558 2 699 2 785 2 239 2 213
Energy Solutions 1 680 1 676 1 547 1 491 1 366 1 388 1 459 1 619 1 475
Services 999 1 031 1 048 1 017 958 1 026 1 081 1 073 842
Yhteensä 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882 5 112 5 325 4 931 4 530
Liikevaihto
Marine Solutions 509 390 433 335 598 448 354 321 552
Energy Solutions 414 177 220 132 374 243 327 182 433
Services 636 512 542 500 619 531 548 485 564
Yhteensä 1 559 1 079 1 196 967 1 590 1 222 1 230 988 1 549
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 5 2 4 3 6 5 5 2 4
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 262 132 131 93 224 170 144 106 202
prosentteina liikevaihdosta 16,8 12,3 10,9 9,6 14,1 13,9 11,7 10,7 13,1
Poistot ja arvonalentumiset -34 -31 -42 -31 -33 -32 -30 -29 -30
hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -9 -9 -9 -9 -9 -9 -7 -6 -6
Vertailukelpoinen liiketulos 253 123 122 84 215 160 137 100 196
prosentteina liikevaihdosta 16,3 11,4 10,2 8,7 13,5 13,1 11,1 10,1 12,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -22 -2 -26 -1 -13 -11 -30
Liiketulos 231 122 96 83 202 149 137 100 166
prosentteina liikevaihdosta 14,8 11,3 8,0 8,6 12,7 12,2 11,1 10,1 10,7
Rahoitustuotot ja -kulut -5 -7 -38 -3 -2 -17 3 -18 -9
Tulos ennen veroja 226 115 58 80 199 132 140 82 157
Tuloverot -55 -31 -17 -20 -41 -35 -31 -18 -27
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 172 84 41 60 159 97 109 64 129
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 -9
Tilikauden nettotulos 172 84 41 60 159 97 109 86 121
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49 0,54 0,43 0,60
Bruttoinvestoinnit 20 55 60 11 32 17 279 18 25
osakkeet ja yrityshankinnat 42 49 5 262
Liiketoiminnan rahavirta 235 189 202 -13 176 -5 47 37 212
Nettokäyttöpääoma (WCAP) tilikauden lopussa 490 540 602 709 543 522 404 296 251
Henkilöstö tilikauden lopussa
Marine Solutions 6 074 6 305 6 443 6 681 6 847 7 101 7 217 5 587 5 603
Energy Solutions 903 920 945 958 959 966 974 975 978
Services 10 567 10 648 10 575 10 331 10 592 10 714 10 785 10 711 10 692
Muut 467 464 465 457 459 456 451 433 444
Yhteensä 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856 19 237 19 427 17 707 17 717

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.