Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

Laaja tuloslaskelma
MEUR 2016 2015 10–12/
2016
10–12/
2015
Tilikauden nettotulos 357 451 172 159
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -12 7 1 9
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 3 -2 -2
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -9 5 7
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön omistajille kuuluva osuus -52 20 14 12
määräysvallattomien omistajien osuus -1 2
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta 1 3 -1 3
Rahavirran suojaukset -20 2
arvonmuutokset -16 -23
siirretty tuloslaskelmaan 58 21
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset 5 -2
arvonmuutokset 4 4
siirretty tuloslaskelmaan -14 -5
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -21 21 -2 15
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -30 26 -1 22
Tilikauden laaja tulos yhteensä 327 477 170 181
Laajan tuloksen jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 323 468 170 178
määräysvallattomat omistajat 3 9 3
327 477 170 181

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.