Sulje

Vuosikertomus 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Vuosikertomus 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Vuosikertomus 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Vuosikertomus 2016

      

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 336 61 -30 -66 -65 1 723 1 960 45 2 005
Muuntoerot 23 23 2 25
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -20 -20 -20
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 16 16 16
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 29 -24 5 5
Laajan tuloksen erät 23 -4 29 -24 24 2 26
Tilikauden tulos 444 444 7 451
Tilikauden laaja tulos yhteensä 23 -4 29 420 468 9 477
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot -227 -227 -13 -240
Oma pääoma 31.12.2015 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242
Muuntoerot -51 -51 -1 -52
Rahavirran suojaukset
käyvän arvon nettomuutos verojen jälkeen -13 -13 -13
siirretty tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä 44 44 44
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -9 -9 -9
Laajan tuloksen erät -51 31 -9 -29 -1 -30
Tilikauden tulos 352 352 4 357
Tilikauden laaja tulos yhteensä -51 31 -9 352 323 3 327
Liiketoimet omistajien kanssa
maksetut osingot -237 -237 -11 -247
Oma pääoma 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.