X
MenuSulje
Open navigation
Kuuntele johdanto Keskeytä

Tutustu Wärtsilän vuosikertomukseen 2017

Määrittelimme vuonna 2017 yhtiömme päämäärän – kehitämme kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla.

Meille se tarkoittaa vähäpäästöisen talouden edistämistä ja älykkäiden energian tuotanto- ja käyttötapojen tarjoamista. Se tarkoittaa myös edelläkävijyyttä asiakkaille lisäarvoa tuottavien innovatiivisten teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä.

Odotan päämäärämme antavan toiminnallemme entistäkin selkeämmän suunnan – pyrimme kaikki luomaan lisäarvoa asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja koko yhteiskunnalle.

2017 – vankan liikevaihdon ja vahvan tilauskertymän vuosi

Luvut vuodelta 2017

Wärtsilällä on kolme liiketoiminta-aluetta:

Services

Wärtsilä Services tukee elinkaaripalveluita tarjoamalla asiakkaidensa liiketoimintaa – aina ja kaikkialla. Wärtsilä tarjoaa toimialan laajimman palveluvalikoiman sekä merenkulku- että voimantuotantoalan yrityksille. Ratkaisut kattavat kaiken varaosista ja perushuollosta asiakkaiden laitteiden tai laitosten elinkaaren maksimointiin, hyötysuhteen kasvattamiseen ja suorituskyvyn takaamiseen turvallisesti, luotettavasti ja ympäristöystävällisesti.

Energy Solutions

Wärtsilä Energy Solutions on johtava kansainvälinen järjestelmäintegraattori, jonka tarjonta käsittää laajan valikoiman ympäristömyötäisiä ratkaisuja. Wärtsilä toimittaa erittäin monipuolisia polttomoottorikäyttöisiä voimalaitoksia, energian varastointijärjestelmiä ja laitosmittakaavan aurinkovoimaloita sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaali- ja jakelujärjestelmiä. Nämä joustavat ja tehokkaat ratkaisut tarjoavat asiakkaille ylivoimaista lisäarvoa ja luovat edellytyksiä siirtyä kohti kestävämpää ja modernimpaa energiajärjestelmää.

Marine Solutions

Wärtsilä Marine Solutions tukee meriteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa toimivien asiakkaidensa liiketoimintaa turvallisilla, ympäristömyötäisillä, tehokkailla, joustavilla ja taloudellisilla ratkaisuillaan. Teknologiajohtajuus, yhteistyö ja tiedon jakaminen luovat Wärtsilälle edellytykset räätälöidä ratkaisuja, jotka tarjoavat eri puolilla maailmaa toimiville asiakkaillemme todellista lisäarvoa.

Wärtsilän tarinat vuodelta 2017

Kuinka navigoida

Wärtsilän vuosikertomus 2017 koostuu viidestä pääosiosta sekä tarinaosiosta, joka esittelee vuoden keskeisiä tapahtumia ja kohokohtia. Voit rakentaa oman raporttisi tai ladata osiokohtaisia PDF-tiedostoja materiaalipankista.

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan.

Wärtsilän lähestymistapa kestävään kehitykseen perustuu taloudelliseen-, ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen. Pääpainopistealueitamme ovat taloudellinen kannattavuus, ympäristömyötäiset tuotteet ja palvelut sekä vastuullinen liiketoiminta. Toimimme hyvänä yrityskansalaisena kaikkialla missä yhtiö toimii. Liiketoimintamme ja sidosryhmäsuhteemme perustuvat toimintaperiaatteisiimme.

Wärtsilän käyttämän yksitasoisen hallintomallin mukaan konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Wärtsilä complies with all relevant guidelines and provisions. Wärtsilä noudattaa kaikkia asianmukaisia sääntöjä ja määräyksiä.

Wärtsilän osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin Large Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella WRT1V. Vuoden 2017 lopussa Wärtsilällä oli 39.900 osakkeenomistajaa ja osakkeiden lukumäärä oli 197.241.130. Ulkomaisten osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 55,9% osakekannasta.

Vuosi 2017 kehittyi odotustemme mukaisesti. Lisääntyneet voimalaitostoimitukset tukivat liikevaihdon kasvua, ja kannattavuus oli viime vuoden tasoa. Merkittävää koko vuoden tuloksessa on kaikkien liiketoiminta-alueiden tilauskertymän kasvu.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?