X
MenuSulje
Open navigation

Riskiprofiilit ja vastuut

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Riskit Riskiprofiili Politiikka tai muu ohje Vastuullinen taho
Strategiset riskit
  Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelma Wärtsilän hallitus, johtokunta ja liiketoiminnat
Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif      Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Markkina- ja asiakasriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Kilpailutilanne- ja hintariski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Poliittiset ja lainsäädännölliset riskit square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Erilaiset ohjeet ja riskienhallintapolitiikka Liiketoiminnat ja T&K-, riskienhallinta- ja lakiasiaintoiminnot
Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Laatu-, työterveys- ja turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka, toimintaperiaatteet, johtamisjärjestelmät
(ISO 14001 & OHSAS 18001)
Liiketoiminnat, T&K- ja kestävän kehityksen toiminto
Teknologiariski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Patentti- ja teollisuusoikeudet, tuotetakuut Liiketoiminnat ja T&K-toiminto
Operatiiviset riskit   Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Johtokunta ja liiketoiminnat
Valmistusriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Tuotantojärjestelmät, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat Tuotanto ja liiketoiminnat
Toimittaja- ja alihankkijariski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Toimittajavaatimukset ja hallintajärjestelmä, liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat Liiketoiminnat ja hankintatoiminto
Tuotteiden elinkaari- ja tuotevastuuriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gif Johtamisjärjestelmä (ISO 9001), turvallisuusohjeet ja -käsikirjat, riskienhallintapolitiikka, T&K:n riskientorjuntaohjeet Tuotanto, T&K-toiminto, liiketoiminnat sekä riskienhallinta-, laatu- ja lakiasiaintoiminnot
Sopimusriskit square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gifsquare-light-gray.gifsquare-blue.gif Vakiosopimukset, konsernin myyntisopimuspolitiikka Lakiasiaintoiminto ja liiketoiminnat
Raaka-aineiden hintariski square-dark-orange.gif Tuotantokustannusten hallinta Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Tietoturvariski square-dark-orange.gif Tietoturvan periaatteet, kyberturvallisuusstrategia Liiketoiminnat ja tietohallintatoiminto
Poikkeamiin liittyvät riskit square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gif Toimintaperiaatteet, korruption vastainen politiikka, compliance-politiikka, whistleblowing-kanava Liiketoiminnat ja Compliance-toiminto
Vahinkoriskit   Riskienhallintapolitiikka ja -ohjeet Liiketoiminnat ja riskienhallintotoiminto
Henkilöstöriskit square-dark-orange.gif Johtamisjärjestelmä (OHSAS 18001), matkustusturvaohjeet, kriisinhallintaohjeet, "läheltä piti" -tilanteiden raportointiohjeet ja kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmat Liiketoiminnat, henkilöstö-, riskienhallinta-, EHS- ja turvallisuustoiminnot
Luonnonkatastrofit square-dark-orange.gif Kriisinhallintaohjeet, Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat Liiketoiminnat ja riskienhallintatoiminto
Tulipalot, kuljetusvahingot ym. square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Johtamisjärjestelmät (ISO 14001 & OHSAS 18001), kiinteistöjen turvallisuussuunnitelmat Liiketoiminnat, riskienhallintatoiminto ja kiinteistöyksikkö
Rahoitusriskit   Wärtsilän strategia ja liiketoimintasuunnitelmat Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Valuuttakurssiriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gif Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Korkoriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gif Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gif Rahoituspolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto
Luottoriski square-dark-orange.gifsquare-light-orange.gifsquare-dark-gray.gif Rahoitus- ja luottopolitiikka Liiketoiminnat ja rahoitustoiminto

Matala    square-dark-orange.gif square-light-orange.gif square-dark-gray.gif square-light-gray.gif square-blue.gif    Korkea

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?