X
MenuSulje
Open navigation

Kestävä kehitys Wärtsilässä

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Sitoumuksemme kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan perustuu päämääräämme ja strategiaamme, jotka luovat perustan yhtiön toimintojen ja tuotteiden kehittämiselle yhdessä kestävän kehityksen tavoitteidemme kanssa. Wärtsilän strategia rakentuu kolmelle keskeiselle kasvualueelle: energiatehokkaat ratkaisut, elinkaaren optimointi ja innovatiiviset ratkaisut, mitkä kaikki osaltaan tukevat entistä kestävämpää tulevaisuutta energia- ja merenkulkualoilla.

Vahvuutemme on teknologisessa johtajuudessa, ja teknologia on keskeisessä asemassa myös kestävän kehityksen toiminnassamme. Wärtsilä Energy Solutions- ja Marine Solutions -liiketoiminnot keskittyvät kestävien ratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen omille toimialoilleen, kun taas Wärtsilä Servicesin keskeinen tehtävä on tarjota tukea ratkaisuillemme sekä uusinta teknologiaa käytössä oleviin laitoksiin päivitys- ja modernisointikokonaisuuksien kautta. Elinkaaridatan analysoiminen tehostaa pyrkimyksiämme mahdollistaa kestävä yhteiskunta älykkään teknologian avulla

Wärtsilä määrittelee ja arvioi kestävän kehityksen riskinsä vuosittain. Nykyisen arvion mukaan riskit ovat kohtalaiset. Yleisesti ottaen kestävä kehitys nähdään Wärtsilässä mahdollisuutena.

kestävä kehitys.svg

Wärtsilän kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan kuuluu kolme toisiinsa läheisesti liittyvää elementtiä: talous, ympäristö ja sosiaalinen vastuu. Kestävän kehityksen osalta Wärtsilän pääpainopisteet ovat seuraavat:

Talous: kannattavuus
Ympäristö: ympäristömyötäiset tuotteet ja palvelut
Sosiaalinen vastuu: vastuullinen liiketoiminta

Seuraavat aihealueet on tunnistettu Wärtsilässä keskeisiksi kestävän kehityksen raportoinnin kannalta: päästöt, ympäristömääräysten noudattaminen, taloudellinen suorituskyky, koulutus sekä työterveys ja -turvallisuus.

Yleinen lähestymistapa kestävän kehityksen johtamiseen esitetään kuviossa Wärtsilän lähestymistapa kestävään kehitykseen. Wärtsilän ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun tavoitteet esitetään Strategia-osiossa. Tärkeimmille osa-alueille Wärtsilässä asetetaan konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?