X
MenuSulje
Open navigation

Työterveys ja -turvallisuus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän työterveys- ja turvallisuusperiaatteet määritellään yhtiön toimintaperiaatteissa, laatu-, työterveys- ja työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikassa (QEHS) sekä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusdirektiivissä (EHS). Wärtsilän tytäryhtiöillä vaaditaan QEHS-politiikan sekä EHS-direktiivin mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmien keskeisiä painopisteitä ovat toiminnan lainmukaisuus, työterveys- ja työturvallisuusriskien tunnistaminen ja minimointi, henkilöstön koulutus, tehokkaat terveys- ja turvallisuusohjelmat ja ohjeet, sattuneiden poikkeamien kirjaaminen ja selvittäminen sekä työterveys- ja työturvallisuustason jatkuva parantaminen. Vuoden 2017 lopussa 58 Wärtsilä-yhtiöllä oli sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä. Järjestelmät kattavat noin 87% Wärtsilän henkilöstöstä. Wärtsilässä on meneillään muutos, jossa tytäryhtiöiden johtamisjärjestelmien sertifikaatit muutetaan liiketoimintalinjakohtaisiksi sertifikaateiksi. Muutos on määrä saada päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä.

Johtamisjärjestelmän lisäksi Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia. Niitä kehitetään yleensä yhtiöiden johdon ja henkilöstön edustajien muodostamissa työsuojelutoimikunnissa. Tällä hetkellä Wärtsilän yhtiöistä 78%:lla on työsuojelutoimikunta.

Työsuojelun toteutumista mitataan tunnusluvuin, joita ovat esimerkiksi tapaturmien määrä, sairauspoissaolojen määrä, tapaturmataajuus sekä raportoitujen läheltä piti-/vaaratilannehavaintojen määrä. Wärtsilä on asettanut konsernitason tavoitteeksi tapaturmien nollatason. Tavoite osoittaa yhtiön pitkäjänteistä sitoutumista turvallisuuskulttuurin lujittamiseen ja edellyttää toimenpiteitä kaikilta Wärtsilän yhtiöiltä ja työntekijöiltä. Turvallisuusasioita seurataan yhtiöissä kuukausittain, ja tulokset käsitellään johtokunnassa. Wärtsilän turvallisuuskulttuuria vahvistettiin edelleen ottamalla käyttöön uusi globaali ohjelma nimeltä ZeroMindset, joka keskittyy kolmeen keskeiseen osa-alueeseen: johtamiseen, kaikille yhteiseen turvallisuusajatteluun ja tehokkaisiin turvallisuustyökaluihin ja -käytäntöihin. Vuonna 2017 ZeroMindset-ohjelman painopisteenä oli johtajuus, ja 1.542 Wärtsilän johtajaa osallistui sertifioitujen paikallisten fasilitaattorien vetämiin Leader in Safety, Leader in Business ‑työpajoihin eri puolilla Wärtsilän verkostoa. Ensimmäisenä työpajaan osallistui Wärtsilän johtokunta ja myöhemmin 19 liiketoimintojen johtoryhmää.

Wärtsilä järjesti 10.3.2017 kolmatta kertaa maailmanlaajuisen turvallisuuspäivän, jonka teemana oli Stop and Care, eli pysähdy ja välitä. Tarkoitus oli rohkaista kaikkia puuttumaan havaitsemiinsa vaarallisiin työtapoihin. Turvallisuuspäivä ja paikalliset tapahtumat eri puolilla Wärtsilän verkostoa saivat hyvän vastaanoton. Tapahtumissa työntekijät ottivat osaa verkkovisan ja päivän teemaan liittyvien videoiden pohjalta käytyihin ryhmäkeskusteluihin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?