X
MenuSulje
Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä pyrkii tarjoamaan asiakkailleen parasta lisäarvoa ja palvelua kehittämällä jatkuvasti osaamistaan ja työskentelytapojaan. Wärtsilän sosiaalisen vastuun ja henkilöstöstrategian tavoitteena on muuttaa liiketoimintastrategia teoiksi kehittämällä jatkuvasti yhtiön organisaatiota ja osaamista muuttuvien liiketoimintatarpeiden täyttämiseksi.

Tavoitteena on tarmokas, osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka työskentelee innostavissa, mielekkäissä ja etenemismahdollisuuksia tarjoavissa tehtävissä erinomaisten esimiesten johdolla. Annamme tunnustusta hyvistä suorituksista ja kunnioitamme erilaisuutta. Wärtsilä pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen, urakoitsijoilleen sekä muille eri puolilla konsernia työskenteleville henkilöille turvalliset työolosuhteet asettamalla toiminnalle korkeat työterveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Hyvän yrityskansalaisuuden peruskiviä ovat aktiivinen yhteistyö, avoin viestintä ja hyvät suhteet sidosryhmiin. Wärtsilän liiketoiminta ja sidosryhmäsuhteet perustuvat yhtiön toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct), joita jokainen Wärtsilän yhtiö ja työntekijä on velvollinen noudattamaan.

Merkittävät muutokset yhtiössä ja toimitusketjussa vuonna 2017 (GRI 102-10)
Wärtsilä sai heinäkuussa päätökseen yrityskaupan, jonka kohteena oli Greensmith Energy Management Systems Inc., älykkäiden energianvarastointiteknologioiden ja -ratkaisujen markkinajohtaja.Yrityskaupan ansiosta Wärtsilä pystyy laajentamaan toimintaansa energian varastointimarkkinoilla ja nousemaan johtavaksi globaaliksi energiajärjestelmien integroijaksi. Yhdysvaltalaisen Greensmithin henkilöstömäärä on 40.

Wärtsilä sopi lokakuussa kokonaisratkaisuja biokaasun jalostukseen toimittavan ruotsalaisen Puregas Solutionsin ostosta. Yrityskauppa laajentaa Wärtsilän laite- ja osaamispohjaa biokaasun jalostuksessa ja täydentää hyvin yhtiön nykyistä asemaa biokaasun nesteytysmarkkinoilla. Ruotsalaisyhtiöllä on noin 40 työntekijää.

Lokakuussa Wärtsilä sopi myös yrityskaupasta, jossa sen omistukseen siirtyy Guidance Marine Limited, yksityisomisteinen yritys, jolla on toimistot Isossa-Britanniassa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa. Yrityskauppa parantaa Wärtsilän osaamista tilannevalveutuneisuudessa ja lähialueen mittauksessa, jotka molemmat ovat keskeisessä osassa älykkäässä alusnavigoinnissa. Guidance Marinella on maailmanlaajuisesti yli 50 työntekijää.

Joulukuussa 2017 Wärtsilä ilmoitti käynnistävänsä yhdessä China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) kanssa yhteisyrityksen, CSSC Wartsila Electrical & Automation Co Ltd (CWE&A), joka keskittyy Kiinan kasvaviin sähkö- ja automaatiomarkkinoihin.

Niin ikään joulukuussa Wärtsilä vahvisti palvelutarjontaansa ostamalla laivojen vedenalaisiin huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistuneen hollantilaisen Trident B.V:n. Yrityskauppa tukee Wärtsilän tavoitetta olla ensimmäinen globaalisti vedenalaisia palveluja tarjoava toimija. Yrityskauppa saadaan päätökseen arviolta tammikuussa 2018. Tridentin henkilöstömäärä on noin 30.
Työllistäminen
Henkilöstö ja ulkopuolinen työvoima vuonna 2017 (GRI 102-8, GRI 401-1)
Suoran työllistämisen lisäksi Wärtsilän toimipaikoilla toimi aliurakoitsijoita, joiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus oli 3.234 henkilötyövuotta. Suomen-yksiköiden henkilöstömäärä oli 3.056.

Vuonna 2017 Wärtsilän palveluksesta lähti eri syistä yhteensä noin 1.634 työntekijää ja yhtiöön palkattiin 2.104 työntekijää. Wärtsilän henkilöstön yhteismäärä oli vuoden 2017 lopussa 18.065.
Henkilöstö 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöstön määrä vuoden lopussa 18 065 18 011 18 856 17 717 18 663
Henkilöstö liiketoiminnoittain
Services 10 624 10 567 10 592 10 692 10 785
Marine Solutions 5 845 6 074 6 847 5 603 3 612
Energy Solutions 1 038 903 959 978 1 053
PowerTech * * * * 2 449
Muut 559 467 459 444 764
Henkilöstö markkina-alueittain
Eurooppa 10 463 10 399 10 893 9 633 10 507
Aasia 4 890 4 992 5 297 5 477 5 628
Amerikka 1 960 1 919 1 917 1 840 1 876
Afrikka 665 612 656 676 563
Muut 88 89 92 91 89
Henkilöstön keski-ikä 41,5 41,0 41,0 40,2 39,7
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet (%) 92 89 89 88 88
Määräaikaiset työsuhteet (%) 8 11 11 12 12
Kokoaikaiset työsuhteet (%) 98 98 98 98 97
Osa-aikaiset työsuhteet (%) 2 2 2 2 3
Henkilöstön vaihtuvuus (irtisanoutuneet, %) 5,3 5,3 5,2 6,2 7,7
Nettotyöllisyysvaikutus -213 -840 -755 -283 -477
*PowerTech yhdistyi Marine Solutions:iin vuonna 2014.
Henkilöstön määrä työsuhteen ja sukupuolen mukaan 2017 Toistaiseksi voimassa olevat Määräaikaiset
Kokonaismäärä 16 566 1 498
Miehiä 13 996 1 243
Naisia 2 570 255
Henkilöstön määrä työsuhteen ja alueen mukaan 2017 Toistaiseksi voimassa olevat Määräaikaiset
Eurooppa 10 100 363
Aasia 4 020 872
Amerikka 1 919 40
Muut 566 185
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet koko-/osa-aikaisuuden 2017 Kokoaikaiset Osa-aikaiset
Kokonaismäärä 16 250 320
Miehiä 13 886 216
Naisia 2 360 104
Uudet rekrytoinnit 2017 Uudet työsuhteet Aste (%)
Kokonaismäärä 2 104 11,6
Sukupuoli
Miehiä 1 688 11,1
Naisia 416 14,4
Ikäryhmä
< 30 vuotta 798 31,7
30 - 50 vuotta 1 120 9,9
> 50 vuotta 186 4,4
Markkina-alue
Eurooppa 1 070 10,2
Aasia 569 11,6
Amerikka 346 17,7
Muut 118 15,7
Henkilöstön vaihtuvuus (irtisanoutuneet) 2017 Lukumäärä Aste (%)
Kokonaismäärä 879 5,3
Sukupuoli
Miehiä 719 5,1
Naisia 160 6,2
Ikäryhmä
< 30 vuotta 163 10,7
30 - 50 vuotta 521 5,0
> 50 vuotta 195 4,8
Markkina-alue
Eurooppa 484 4,8
Aasia 254 6,3
Amerikka 106 5,5
Muut 35 6,2
Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määrä- tai osa-aikaiselle henkilöstölle (GRI 401-2)
Määräaikaisessa ja osapäiväisessä työsuhteessa oleville tarjotaan yleisesti ottaen samat etuudet kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleville. Joissakin maissa oikeus etuuksiin riippuu palvelukuukausista tai -vuosista. Tällaiset erot johtuvat yleensä paikallisen lainsäädännön mukaisista työehtosopimuksista.
Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika (GRI 402-1)
Wärtsilän vähimmäisirtisanomisaikaa koskevat menettelytavat on kuvattu osiossa Henkilöstökäytännöt.
Työterveys ja -turvallisuus
Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna henkilöstön ja johdon yhteisissä virallisissa työsuojelutoimikunnissa (GRI 403-1)
Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia, joita kehitetään yleensä sekä yritysjohdon että henkilöstön edustajien muodostamissa työsuojelutoimikunnissa. Työsuojelutoimikunta on 78%:ssa Wärtsilän yhtiöistä, ja toimikuntien toiminnan piirissä on yhteensä 92% Wärtsilän henkilöstöstä.
Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset (GRI 403-2)
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien väheneminen jatkui. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus oli 4% edellisvuotta alempi. Tapaturmataajuus on laskenut johdonmukaisesti vuodesta 2008 lähtien.

Valitettavasti on todettava, että Wärtsilän toimintaan liittyen sattui urakoitsijan työntekijän kuolemaan johtanut onnettomuus voimalaitoksen rakennustyömaalla Intiassa. Urakoitsijan työntekijä käveli ajoneuvonosturin edessä pitäen kiinni siirrettävästä teräsrungosta, kaatui ja jäi nosturin alle. Työntekijä sai onnettomuudessa surmansa.
Tapaturmat 2017 2016 2015 2014 2013
Tapaturmat yhteensä 446 439 461 510 730
Poissaoloon johtaneet tapaturmat, vähintään 1 päivä, yhteensä 138 147 157 168 199
Poissaoloon johtaneet tapaturmat – töissä 88 95 104 130 162
Poissaoloon johtaneet tapaturmat – työmatkaliikenne 50 52 53 38 37
Poissaoloon johtaneita tapaturmia/miljoona työtuntia 2,5 2,6 2,8 3,5 4,4
Poissaolotaajuus
Sairauspoissaolot (% tehdyistä työtunneista) 2,0 2,2 1,9 2,0 2,1
Tapaturmien aiheuttamat poissaolot (% tehdyistä työtunneista) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Työperäisten sairauksien aiheuttamat poissaolot (% tehdyistä työtunneista) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kuolemantapaukset
Kuolemantapauksia yhteensä 1 1 1 5 1
Työntekijät 0 0 1 3 1
Alihankkijat 1 1 0 2 0
Työperäisille sairauksille altistavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät (GRI 403-3)
Wärtsilän huolto- ja testaushenkilöstö työskentelee jatkuvasti käynnissä olevien moottoreiden läheisyydessä ja altistuu siksi kovalle melulle. Kuulon aleneminen pyritään estämään Wärtsilän työterveys- ja työturvallisuusohjelmilla, mm. hankkimalla melulle altistuville työntekijöille asianmukaiset kuulosuojaimet. Vuonna 2017 diagnosoitiin yhteensä 15 työperäistä sairautta, mikä vastaa 0,4 tapausta miljoonaa työtuntia kohti.
Koulutus
Koulutuspäivien vuotuinen keskimäärä työntekijää kohden (GRI 404-1)
Vuonna 2017 Wärtsilän miespuolisille työntekijöille kertyi 2,3 koulutuspäivää ja naispuolisille työntekijöille 2,0 koulutuspäivää.
Koulutuspäivät (päivää/työntekijä) 2017 2016 2015 2014 2013
Kaikki 2,2 3,0 3,0 4,2 4,1
Johto 3,5 3,7 3,5 5,1 4,6
Muut toimihenkilöt 3,0 2,9 2,9 3,5 4,1
Työntekijät 2,0 3,0 3,1 4,4 3,6
Ohjelmat työntekijöiden osaamisen kehittämiseen ja siirtymävaiheen tukiohjelmat (GRI 404-2)
Osaamisen kehittämiseen liittyvät Wärtsilän ohjelmat on kuvattu osiossa Ihmisten johtaminen. Wärtsilä tarjoaa henkilöstölleen laajasti erilaisia sisäisiä koulutuksia ja oppimismahdollisuuksia yli 20 eri aihekategoriassa. Koulutusteemoista mainittakoon mm. konetekniikka, työturvallisuus ja -terveys, kielet ja kulttuuri, projektijohtaminen, ympäristö, turvallisuus ja johtaminen.
Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus (GRI 404-3)
Vuosittaisten kehityskeskustelujen toteutuminen 2017 2016 2015 2014 2013
Kattavuus % 96 96 92 92 91
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus (GRI 405-1)
Monimuotoinen henkilöstö tekee parempaa tulosta, pystyy paremmin ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia ja tarjoaa yrityksen käyttöön laajemman osaamispohjan. Wärtsilän vuonna 2012 käynnistämän monimuotoisuusaloitteen tavoitteena on edistää osallistavaa yrityskulttuuria kaikilla tasoilla yhtiön globaalien ja paikallisten vaatimusten täyttämiseksi. Monimuotoisuuteen panostaminen ja eri-ikäisten, eri sukupuolta olevien ja persoonallisuudeltaan ja koulutustaustaltaan erilaisten ihmisten tukeminen tekee Wärtsilästä entistä vetovoimaisemman työnantajan ja asiakkailleen lisäarvoa antavan/arvostetun liikekumppanin.
Sukupuolijakauma 2017 2016 2015 2014
Miehiä/naisia (%) 84/16 84/16 85/15 86/14
Miesten/naisten osuus johtotehtävissä (%) 89/11 89/11 89/11 90/10
Alueellinen monimuotoisuus
Kansallisuudet 136 134 131 122
Työntekijöiden lukumäärä ikäryhmän mukaan 2017 Lukumäärä Aste (%)
< 30 vuotta 2 517 13,9
30-50 11 340 62,8
> 50 vuotta 4 209 23,3
Hallituksen ja johtokunnan jäsenet ikäryhmittäin vuonna 2017, % Johtokunta (%) Hallitus (%)
< 30 vuotta 0 0
30-50 22 25
> 50 vuotta 78 75
Hallituksen ja johtokunnan jäsenet sukupuolittain vuonna 2017, % Johtokunta (%) Hallitus (%)
Naisia 11 25
Miehiä 89 75
Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset (GRI 102-43)
Koska asiakkaan tarpeet tulevat aina ensin, Wärtsilä ottaa asiakaspalautteen huomioon ja reagoi siihen niin operatiivisella tasolla kuin yritysjohdon taholta. Wärtsilän vakaa käsitys on, että asiakkaiden luottamus ansaitaan pitkäjänteisesti pitämällä annetut lupaukset. Asiakassuhteita voidaan lujittaa korostamalla jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä ja asiakkuuksien pitkäjänteistä hoitoa myös toimialamme haastavassa liiketoimintaympäristössä.

Otamme mielellämme vastaan asiakaspalautetta projektien toimitusvaiheessa sekä laitteiden käytön aikana. Tieto toimivista ratkaisuista ja parantamisen mahdollisuuksista sekä asiakkaiden toimintaympäristön ymmärtäminen ovat elintärkeitä edellytyksiä yhtiön tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle. Varmistaaksemme asiakastyytyväisyyden, seuraamme järjestelmällisesti saatua palautetta ja tarvittaessa reagoimme siihen asianmukaisesti. Lisäksi Wärtsilä kerää palautetta erilaisissa tapahtumissa ja pitämällä muutoin jatkuvasti yhteyttä asiakkaisiin.
Asiakastyytyväisyys 2017 2016 2015
Marine Solutions 76% 76% 75%
Services 87% 90% 89%
Energy Solutions 95% 97% 95%
Vastaajia 4 875 4 899 4 312
Asiakastyytyväisyyden tunnusluku perustuu yhteen kysymykseen: Oletko tyytyväinen Wärtsilän suoritukseen kokonaisuutena? Vastausvaihtoehdot ovat tyytyväinen, ei tyytyväinen eikä tyytymätön sekä tyytymätön. Prosenttiluku osoittaa tyytyväisten vastaajien osuuden.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?