X
MenuSulje
Open navigation

Osakkeet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin Large Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella WRT1V. Tilikauden 2017 lopussa Wärtsilän osakkeiden lukumäärä oli 197.241.130 ja rekisteröity osakepääoma 336.002.138,50 euroa. Wärtsilällä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja yhtäläiseen osinkoon.

Osakekohtaisia tunnuslukuja
2017 2016 2015 2014 2013
Tulos/osake (EPS) EUR 1,95 1,79 2,25 1,76 1,98
Oma pääoma/osake EUR 12,02 11,60 11,16 9,94 9,35
Osinko/osake EUR 1,381 1,30 1,20 1,15 1,05
Osinko/tulos % 70,81 72,8 53,3 65,4 53,0
Efektiivinen osinkotuotto % 2,61 3,0 2,8 3,1 2,9
Hinta/voitto (P/E) 27,0 23,8 18,8 21,1 18,1
Hinta/osakekohtainen oma pääoma (P/BV) 4,4 3,7 3,8 3,7 3,8
Osakkeiden oikaistu lukumäärä 1 000 kpl
tilikauden lopussa 197 241 197 241 197 241 197 241 197 241
keskimäärin 197 241 197 241 197 241 197 241 197 241
1 Hallituksen ehdotus.

Wärtsilän osakkeet Nasdaq Helsingissä

Wärtsilän osakkeen kurssi nousi 23,2% vuonna 2017, kun OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 7,3%. Wärtsilän osakkeen ylin kurssi tilikaudella oli 62,30 euroa ja alin kurssi 41,90 euroa. Päätöskurssi 31.12.2017 oli 52,60 euroa, ja vaihdon volyymilla painotettu keskikurssi vuonna 2017 oli 53,70 euroa. Wärtsilän osakekannan markkina-arvo tilivuoden lopussa oli 10.375 miljoonaa euroa. Osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 89.407.327 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4.800 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Turquoisessa, BATS CXE:ssä ja BATS BXE:ssä. Näillä kaupankäyntipaikoilla osaketta vaihdettiin yhteensä 60.463.921 kappaletta. Lisätietoja osakkeen kurssikehityksestä löytyy Wärtsilän sijoittajasivuilta www.wartsila.com/fi/sijoittajat.

Kurssikehitys.svg
Osakevaihto per kk.svg
Markkina-arvo.svg

Wärtsilän osakkeet Nasdaq Helsingissä
2017 2016 2015 2014 2013
Pörssivaihto MEUR 4 800 3 826 4 529 5 114 3 328
Vaihdettu määrä 1 000 kpl 89 407 98 870 113 737 132 525 95 127
Vaihtuvuus % 45,3 50,1 80,0 67,2 48,2
Ylin kurssi EUR 62,30 43,44 44,97 43,82 39,00
Alin kurssi EUR 41,90 33,90 33,22 31,85 30,66
Keskikurssi EUR 53,70 38,68 39,83 38,09 35,00
Pörssikurssi tilikauden lopussa EUR 52,60 42,68 42,15 37,09 35,77
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa MEUR 10 375 8 418 8 314 7 315 7 055

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?