X
MenuSulje
Open navigation

Tietoa osakkeenomistajille

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Varsinainen yhtiökokous

Wärtsilä Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 8.3.2018 kello 15.00 alkaen Helsingissä, Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 26.2.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään 5.3.2018 kello 16.00 mennessä joko sähköpostitse, yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen, puhelimitse tai kirjallisesti. Kirjallisesti tai sähköpostitse ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 5.3.2018 klo 16.00. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisosoitteet:

Wärtsilä Oyj Abp
Osakasrekisteri
PL 196
00531 Helsinki

puh. 010 709 5282, arkipäivisin klo 9.00–12.00
Sähköposti: yk@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 1,38 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,69 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 19.3.2018.

Osingon toinen erä maksetaan syyskuussa 2018. Jos hallituksen ehdotus maksuttomasta osakeannista (’osakesplit’) hyväksytään, jakautuu toinen erä yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle maksetaan 0,23 euroa/osake. Ellei yhtiökokous hyväksy hallituksen ehdotusta maksuttomasta osakeannista, maksetaan toinen erä vastaavasti kuin ensimmäinen erä eli 0,69 euroa/osake.

Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.  Hallitus päättää 18.9.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 20.9.2018 ja osingon maksupäivä 27.9.2018.

Pörssitiedotteet

Pörssitiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa Wärtsilän internetsivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Taloudellinen kalenteri 2018

Vuosikertomus 2017

Sähköinen vuosikertomus 2017 on saatavissa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä osoitteessa http://www.wartsilareports.com/fi-FI/. Vuosikertomus löytyy myös Wärtsilän internetsivuilta osoitteesta www.wartsila.com.

Osavuosikatsaukset, puolivuotiskatsaus ja tilinpäätöstiedote 2018
  • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu tiistaina 24.4.2018
  • Puolivuotiskatsaus tammi–kesäkuu torstaina 19.7.2018
  • Osavuosikatsaus tammi–syyskuu tiistaina 23.10.2018
  • Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu keskiviikkona 30.1.2019

Osavuosikatsaukset, puolivuotiskatsaukset ja tilinpäätöstiedotteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Wärtsilän internetsivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?