X
MenuSulje
Open navigation

Wärtsilä pääomamarkkinoilla

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Sijoittajasuhdetoiminnasta vastaava tiimi, johon kuuluvat Wärtsilän toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja ja IR Officer, osallistui vuoden aikana noin 300 sijoittajatapaamiseen. Tiimi piti lisäksi vuoden mittaan säännöllisesti yhteyttä osakeanalyytikkoihin.

Tapaamisia järjestettiin Pohjois-Amerikassa, Isossa-Britanniassa, Manner-Euroopassa sekä Pohjoismaissa. IR-tiimi osallistui myös seitsemään institutionaalisille sijoittajille suunnattuun konferenssiin sekä Suomessa että ulkomailla. Henkilökohtaisten ja ryhmätapaamisten lisäksi Wärtsilä isännöi vierailuja Triesten ja Vaasan tehtailla. Vuoden aikana Wärtsilän ulkomainen osakeomistus oli 55,9% (55,0). Ulkomaisia osakkeenomistajia oli eniten Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Wärtsilä osallistui vuoden mittaan kotimaisille yksityissijoittajille tarkoitettuihin tapahtumiin, mm. Pörssisäätiön ja Helsingin Osakesäästäjien järjestämiin tapahtumiin. Wärtsilän osakkeenomistajista noin 17,7% (18,4) oli yksityissijoittajia vuonna 2017.

Wärtsilän sijoittajasuhdepolitiikka

Wärtsilän sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on antaa rahoitusmarkkinoille oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa yhtiön toiminnasta, strategiasta, markkinoista ja taloudellisesta asemasta. Näin pyritään varmistamaan, että rahoitusmarkkinoilla on Wärtsilän osakkeiden arvon määrittämiseen riittävät tiedot. Tavoitteen saavuttamiseksi Wärtsilä julkaisee vuosittain kaksi osavuosikatsausta, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja pörssitiedotteita. Tämän lisäksi yhtiön johto keskustelee säännöllisesti analyytikoiden ja sijoittajien kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Wärtsilän verkkosivut toimivat kaiken osakekurssiin vaikuttavan ajankohtaisen ja aiempaa toimintaa koskevan tiedon arkistona.

Näkymät

Tietoa Wärtsilän näkymistä ja tilikauden tulosennusteesta julkaistaan tilinpäätöstiedotteessa, puolivuotiskatsauksessa ja osavuosikatsauksissa. Viimeksi julkaistut näkymät toistetaan myös vuosikertomuksessa. Julkaistavat näkymät sisältävät hallituksen hyväksymät odotukset kysynnän kehittymisestä Wärtsilän markkinoilla. Wärtsilä ei julkaise kvartaalikohtaisia tulosennusteita.

Jos liiketoiminnan olosuhteissa tapahtuu näkymiin mahdollisesti vaikuttavia muutoksia, Wärtsilä julkaisee muutetut näkymät voimassa olevien määräysten mukaisesti. 

Analyytikkoraportit

Wärtsilä tarkistaa pyydettäessä analyytikon laatiman analyysin tai raportin tietojen oikeellisuuden jo julkaistujen tietojen perusteella. Wärtsilä ei kommentoi tai ota vastuuta pääomamarkkinatahojen julkaisemista ennusteista tai odotuksista.

Hiljainen jakso

Wärtsilä soveltaa tulosjulkistustensa edellä kolmen viikon pituista hiljaista jaksoa, jotta julkaisematonta taloudellista tietoa ei pääse julkisuuteen. Edustajamme eivät tänä aikana tapaa sijoittajia tai analyytikoita eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilaa.

Tiedonantopolitiikka ja talousviestintä

Wärtsilä tiedottaa yhtiön tavoitteista, taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnasta avoimesti, oikea-aikaisesti, totuudenmukaisesti ja johdonmukaisesti, jotta yhtiön sidosryhmät voivat muodostaa oikeisiin ja riittäviin tietoihin perustuvan käsityksen yhtiöstä. Wärtsilä julkaisee pörssitiedotteita, lehdistötiedotteita ja ammattilehdistölle tarkoitettuja tiedotteita. Lisäksi Wärtsilän tytäryhtiöt julkaisevat tarvittaessa lehdistötiedotteita paikallisesti merkittävistä asioista.

Pörssitiedotteilla tiedotetaan sisäpiiritietoa sisältävistä asioista, joilla voi olla olennaista vaikutusta yhtiön rahoitusinstrumenttien arvoon. Lehdistötiedotteet sisältävät tietoa Wärtsilän tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, joilla katsotaan olevan yleistä merkitystä sijoittajille ja tiedotusvälineille. Ammattilehdistötiedotteilla tiedotetaan alan lehdistölle tuotteista ja teknologioista yksityiskohtaisemmin. Kaikki pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lehdistötiedotteet julkaistaan englanniksi ja tarvittaessa myös suomeksi ja ruotsiksi. Ammattilehdistötiedotteet julkaistaan ainoastaan englanniksi ja paikalliset tiedotteet paikallisella kielellä. Kaikki tiedotteet ovat välittömästi julkistamisen jälkeen luettavissa Wärtsilän internetsivuilla.

Yhteystiedot

Yhtiön sijoittaja- ja analyytikkosuhteista vastaa sijoittajasuhdejohtaja Natalia Valtasaari yhdessä IR-tiimin kanssa. Kyselyt voi lähettää osoitteeseen investor.relations@wartsila.com.

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Puh. 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com 

Mari Hamarila
IR Officer
Puh. 050 364 3413
mari.hamarila@wartsila.com 

Wärtsilän konserniviestinnästä vastaa viestintäjohtaja Atte Palomäki.

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?