X
MenuSulje
Open navigation
Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)
MEUR 2017 2016
Liiketoiminnan rahavirta:
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 64 250
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 4 6
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot -1
Rahoitustuotot ja -kulut -151 -289
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -82 -35
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -9 18
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 39 -27
30 -9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -52 -44
Korko- ja rahoituskulut -37 -35
Saadut osingot liiketoiminnasta 146 286
Korko- ja rahoitustuotot liiketoiminnasta 41 39
Maksetut verot -3 9
148 298
Liiketoiminnan rahavirta 96 254
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 -3
Luovutustulot muista sijoituksista 1
Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3
Investointien rahavirta -2 1
Rahavirta investointien jälkeen 93 255
Rahoituksen rahavirta:
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 270 130
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -242 -103
Pitkäaikaisten lainojen nostot 90 130
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -99 -84
Konserniavustukset 34 53
Maksetut osingot -256 -237
Rahoituksen rahavirta -203 -110
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -110 145
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa 304 159
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa 195 304

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?