X
MenuSulje
Open navigation
Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
MEUR 2017 2016 Liite
Liiketoiminnan muut tuotot 72 74 1
Henkilöstökulut -63 -33 2
Poistot ja arvonalentumiset -4 -6 3
Liiketoiminnan muut kulut -91 -75
Liiketulos -87 -40
Rahoitustuotot ja -kulut 4
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 146 286
Korko- ja muut rahoitustuotot 41 39
Kurssierot 1 2
Korko- ja muut rahoituskulut -38 -36
151 290
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 64 250
Poistoeron muutos 1 1
Konserniavustus 99 34
Tulos ennen veroja 164 286
Tuloverot -3 -4 5
Tilikauden tulos 161 282

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?