X
MenuSulje
Open navigation

Hallituksen ehdotus

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.002.092.268,56 euroa, josta tilikauden voitto on 161.085.555,55 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

EUR
Osinkona jaetaan 1,38 euroa/osake eli yhteensä 272 192 759,40
Jätetään omaan pääomaan 729 899 509,16
Yhteensä 1 002 092 268,56

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,69 euroa/osake, maksetaan 19.3.2018. Toisen erän maksupäivästä hallitus tekee päätöksen 18.9.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessa. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon toisen erän maksupäivä on silloin 27.9.2018.

Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen koskien maksutonta osakeantia, toinen erä jaetaan yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen välillä, 0,23 euroa/ osake. Jos yhtiökokous ei hyväksy hallituksen ehdottamaa maksutonta osakeantia, toinen erä on 0,69 euroa/ osake.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

Helsingissä 30. päivänä tammikuuta 2018

 

Mikael Lilius Tom Johnstone
Maarit Aarni‑Sirviö Kaj‑Gustaf Bergh
Karin Falk Johan Forssell
Risto Murto Markus Rauramo
Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?