X
MenuSulje
Open navigation
Konsernin tuloslaskelma
MEUR 2017 2016 Liite
Liikevaihto 4 923 4 801 1 4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 28 -134
Valmistus omaan käyttöön 12 2
Liiketoiminnan muut tuotot 60 55 5
Materiaalit ja palvelut -2 558 -2 353 6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 214 -1 159 7
Poistot ja arvonalentumiset -134 -138 8
Liiketoiminnan muut kulut -577 -556 9
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 13 14 15
Liiketulos 552 532
prosentteina liikevaihdosta 11,2 11,1
Rahoitustuotot 12 19 10
Rahoituskulut -59 -72 10
Tulos ennen veroja 506 479
Tuloverot -122 -123 11
Tilikauden tulos 383 357
Jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 384 352 12
määräysvallattomat omistajat -1 4
383 357
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 1,95 1,79
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?