X
MenuSulje
Open navigation
Laaja tuloslaskelma
MEUR 2017 2016
Tilikauden tulos 383 357
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 7 -12
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä 7 -9
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus -74 -52
määräysvallattomien omistajien osuus -2 -1
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta -1 1
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset 1 -16
siirretty tuloslaskelmaan 36 58
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset
arvonmuutokset -1 4
siirretty tuloslaskelmaan -8 -14
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä -50 -21
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -43 -30
Tilikauden laaja tulos yhteensä 341 327
Laajan tuloksen jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajat 344 323
määräysvallattomat omistajat -3 3
341 327
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?