X
MenuSulje
Open navigation

Kestävän kehityksen innovaatiot

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä pyrkii luomaan älykkäällä teknologialla edellytyksiä koko yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Wärtsilällä on keskeinen rooli kansainvälisesti johtavana merenkulun ja energia-alan kokonaisvaltaisten elinkaariratkaisujen toimittajana: ympäristömyötäisten ratkaisujemme ja palveluidemme avulla asiakkaat voivat kehittää liiketoimintaansa kestävästi. Tämä on lähtökohtamme kestävän kehityksen kysymyksissä, ja sitä tukee Wärtsilän vankka sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan.

Energian kysynnän maailmanlaajuinen kasvu, jatkuvasti kiristyvät ympäristövaatimukset ja luonnonvarojen ehtyminen tekevät merenkulku- ja energia-alan toimintaympäristöstä haastavan. Wärtsilä pyrkii säilyttämään johtoasemansa kestävän kehityksen innovoijana investoimalla jatkuvasti uuden teknologian kehittämiseen. Wärtsilä keskittyy parantamaan tuotteidensa energiatehokkuutta ja pyrkii samalla vähentämään niiden aiheuttamia päästöjä. Yksi osa kestävään kehitykseen tähtäävää innovointia on pyrkimys luoda koko voimantuotannon ja merenkulun ekosysteemiä hyödyttäviä ratkaisuja.

Asiakkaiden nykytarpeiden täyttäminen, tuleviin vaatimuksiin varautuminen ja kehityksen kärjessä pysyminen edellyttävät innovatiivisuutta, tuotekehitystä sekä halua kokeilla uutta teknologiaa. Wärtsilä kehittää ympäristömyötäisiä tuotteita ja ratkaisuja monin eri tavoin, mm. parantamalla tuotteiden hyötysuhdetta, vähentämällä kaasumaisia ja nestemäisiä päästöjä ja jätteiden määrää, torjumalla melua sekä panostamalla jäte- ja painolastivesien puhdistukseen. Tulevaan kysyntään varaudutaan kehittämällä niin primääristä kuin sekundääristä puhdistustekniikkaa sekä laajentamalla polttoainevalikoimaa. Wärtsilä pyrkii aktiivisesti hyödyntämään merenkulku- ja energia-aloilla käynnissä olevan digitaalisen murroksen tarjoamia mahdollisuuksia. Wärtsilän sitoutuminen tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeihin hyödyttää sekä asiakkaitamme että ympäristöä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Wärtsilän ympäristömyötäisten ratkaisujen keskeisimpiä ominaisuuksia:

  • luotettavuus, turvallisuus ja pitkä käyttöikä
  • alhaiset päästöt
  • mahdollisuus käyttää uusiutuvaa energiaa, mukaan lukien energian varastointijärjestelmät
  • polttoainejoustavuus
  • parempi hyötysuhde ja alhaisemmat elinkaarikustannukset
  • pienempi vedenkulutus
  • alusten suunnittelun ja käytön optimointi.

Wärtsilän tarjonnan keskeisten ominaisuuksien ja järjestelmätason etujen kokonaisymmärrys antaa hyvät edellytykset kestävän kehityksen mukaisten laiva- ja voimalajärjestelmien kehittämiselle.

kestävän kehityksen innovaatiot.svg

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?