X
MenuSulje
Open navigation

Miksi sijoittaa Wärtsilään

Wärtsilän vahvuuksia ovat integroitu palvelu- ja ratkaisutarjonta, datalähtöiset innovaatiot, tiiviit ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertaisen kattava maailmanlaajuinen huoltoverkosto.

Elinkaariratkaisut asiakkaiden tukena

Wärtsilän liiketoimintamallin perustana on toimittaa merenkulku- ja energiamarkkinoille älykkäitä teknologioita ja optimoituja elinkaaripalveluita. Services-liiketoiminta muodostaa lähes 50% Wärtsilän liikevaihdosta ja antaa hyvän pohjan pitkäjänteiselle kannattavan kasvun tavoitteellemme.

Wärtsilän palveluiden kysyntää tukee asennetun laitekannan yhä teknisesti vaativampi teknologia. Toinen asiakastarjontamme lisäarvon kasvua tukeva kehitystrendi on digitalisaatio. Se luo mahdollisuuksia hyödyntää uusia teknologioita, joiden avulla voimme luoda tulevaisuuden valmiuksia tarjota laivoja ja energiaa palveluna.

whyinvest.jpg

Johtava merenkulku- ja energiamarkkinoiden älykkään teknologian osaaja

Wärtsilän älykkään ratkaisutarjonnan perustana ovat siirtymä kohti päästötöntä ja joustavaa energiantuotantoa sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusten tarve. Wärtsilällä on alan edelläkävijänä hyvät edellytykset vastata innovatiivisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen tarpeeseen. Wärtsilän digitaalinen muutos vie myös yhteistyön ja osaamisen jakamisen aivan uudelle tasolle, mikä lisää asiakkaan saamaa arvoa. Jatkuvat investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat välttämättömiä, jotta pystymme varmistamaan tuotteidemme kilpailukyvyn sekä asemamme johtavana kestävyysinnovoijana.

whyinvest2.jpg

Toiminnan tehostamista korostava, pääomarakenteeltaan kevyt liiketoimintamalli

Wärtsilän valmistusmalli on kokoonpanokeskeinen ja perustuu yhteisiin tuotanto- ja T&K-resursseihin. Malli antaa hyvät mahdollisuudet sopeuttaa toimintaa joustavasti kulloiseenkin markkinatilanteeseen ja tarjoaa synergiaetuja innovaatioprosesseissa.

Toiminnan erinomaisuus, operational excellence, perustuu prosessien jatkuvaan parantamiseen kautta koko organisaation ja on keskeinen edellytys Wärtsilän tulostavoitteiden saavuttamiselle. Tärkeää on myös tulosvastuullisiin liiketoimintalinjoihin perustuvan organisaation tuomien etujen hyödyntäminen.

whyinvest3.jpg

Painopisteenä teknologiajohtajuus ja hyvä tuotto osakkeenomistajien sijoitukselle

Wärtsilän taloudellinen asema antaa hyvät edellytykset tulevan toiminnan kehittämiseen niin tutkimus- ja kehitysinvestointien kuin yrityskauppojenkin kautta. Se mahdollistaa myös hyvän osingonmaksukyvyn.

whyinvest4.jpg
FRONTP_FI_osinko.svg
Wärtsilän osakekurssin kehitys vuonna 2017.svg

Wärtsilä sisältyy seuraaviin kestävän kehityksen indekseihin:

FTSE4Good Index

MCSI Global Sustainability Index Series

Ethibiel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe

OMX GES Sustainability Nordic Index & OMX GES Sustainability Finland Index

ECPI Global Carbon Equity Index & ECPI Global ESG Best in Class Equity index

RobecoSAM Sustainability Yearbook

Euronext Vigeo index: Eurozone 120

STOXX Global ESG Leaders index

Member of Dow Jones Sustainability Indices

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?