X
MenuSulje
Open navigation

Tavoitteet

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Taloudelliset tavoitteet

Liikevaihto

Tavoite

Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT.

 

Kehitys

Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto kasvoi 3% 4.923 milj. euroon. Wärtsilän keskimääräinen vuotuinen kasvu-% (CAGR) 2007−2017 oli 2,7%.

   

Liikevoitto

Tavoite

Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteemme on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.

 

Kehitys

Vuonna 2017 vertailukelpoinen liikevoittomme oli 590 milj. euroa, eli 12,0% liikevaihdosta.

   

Pääomarakenne

Tavoite

Tavoitteemme on, että nettovelkaantumisasteemme on alle 0,50.

 

Kehitys

Vuonna 2017 nettovelkaantumisasteemme oli 0,10.

    

Osinko

Tavoite

Tavoitteemme on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

 

Kehitys

Hallitus esittää, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,38 euroa osakkeelta, mikä vastaa 70,8% osakekohtaisesta tuloksesta. 

Kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoite Aikataulu Tilanne
ENERGIANSÄÄSTÖ:
Absoluuttisen energiankulutuksen (GWh) vähentäminen vähintään 7% vuoden 2015 keskikulutuksesta vuoteen 2025 mennessä.
 2025 Vuoden 2017 lopussa energiasäästöjä oli kertynyt 942 MWh eli 3,2% lopullisesta tavoitteesta.
TOIMINNAN EETTISYYS:
Koko organisaation sitouttaminen toimintaperiaatteisiin (toimintaperiaatekoulutuksen kattavuus 100%).
 2020 Code of Conduct -koulutuksen oli suorittanut vuoden 2017 lopussa 89,3% koko henkilöstöstä.
TYÖTURVALLISUUS:
Pitkällä aikavälillä nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa.
 2020 Turvallisuuskulttuurin parantaminen, vahvistaminen ja levittäminen jatkui myönteisesti vuonna 2017. Vuoden 2017 tavoite poissaoloon johtavien tapaturmien taajuusindeksille oli 2,35, mutta saavutettu tulos 2,48 oli sen yläpuolella. Indeksi parani kuitenkin edellisvuodesta (2,59) 4%. Ilahduttavaa on, että vaara- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi lisääntyi 49% vuonna 2017 vuodesta 2016.
ILMASTONMUUTOS:
Toteutetaan analyysi Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksista Wärtsilään.
 2018 Vuoden 2017 aikana Wärtsilä seurasi kansainvälisen ilmastopolitiikan muutoksia ja päivitti analyysin keskeisten maiden kasvihuonekaasupäästöjen tavoitteista. Lisäksi suunniteltiin sisäisen työn seuraavia vaiheita.
KESTÄVÄT VOIMANTUOTANTOJÄRJESTELMÄT:
Wärtsilä myötävaikuttaa maailmanlaajuisesti kohtuuhintaisten, luotettavien, modernien ja kestävien energiajärjestelmien kehittämiseen.
 2020 Vuonna 2017 myytiin noin 3.800 MW uusia ja tehokkaita kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttäviä Smart Power Generation voimalaitoksia. Myyntiluku edusti huomattavaa kasvua edellisiltä vuosilta. Lisäksi Wärtsilä lanseerasi maailman tehokkaimman 31SG-kaasumoottorin ja ensimmäinen 31SG-voimalaitos myytiin Yhdysvaltoihin. Wärtsilä osti myös johtavan energian varastointiyrityksen Greensmithin ja jatkoi hybridien kehittämistä.
PIENET JA KESKISUURET LNG-RATKAISUT:
Wärtsilä on globaali toimija LNG-arvoketjussa, kehittää mahdollisuuksia, luo ratkaisuja ja rakentaa infrastruktuuria nestemäisten polttoaineiden korvaamiseksi puhtaasti palavalla LNG:llä.
 2020 Vuonna 2017 Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen LNG-terminaalin toimittamisesta Haminaan. Wärtsilä sai valmiiksi mekaanisen toteutuksen Mangan LNG-terminaalissa Torniossa, jossa myös onnistuneesti saatiin purettua ensimmäinen LNG-lasti. Wärtsilä vahvisti asemaansa biokaasun nesteytysmarkkinoilla ostamalla Puregas Solutionsin, joka toimittaa kokonaisratkaisuja biokaasun jalostukseen. Wärtsilä toimitti myös uudelleenkaasutusratkaisuja kelluviin varastoaluksiin (FSRU, Floating Storage and Regasification Unit).
AURINKO- JA HYBRIDIRATKAISUT:
Aurinko- ja aurinko-hybridivoimaloilla puhtaampaa energiaa ja polttoainesäästöjä. Asennettu aurinkovoimalateho 200 MW vuoden 2018 loppuun mennessä.
 2018 Wärtsilä ilmoitti yhteensä 163 megawatin aurinkosähkövoimalasopimuksista vuonna 2017.
ILMASTONMUUTOS:
Kaasumoottoreiden kasvihuonepäästöihin 15%:n vähennys vuoden 2015 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
 2020 Vuoden 2017 aikana Wärtsilä tunnisti ja määritteli teknologiapaketit ja niiden tuotekohtaiset toteutusaikataulut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kaasumoottoreiden kasvihuonekaasupäästöjä vähennettiin 7% lähtötasovuodesta.
VÄHÄHIILISEMMÄT KULJETUKSET:
Wärtsilä osallistuu kestävämmän liikenteen kehittämiseen kaasupohjaisilla ratkaisuilla ja muilla teknologioilla.
 2020 Vuonna 2017 Wärtsilä esitteli menestyksekkäästä Wärtsilä 31 -moottorista kaasukäyttöisen version, Wärtsilä 31SG:n sekä täysin integroidun hybridivoimamoduulin, Wärtsilä HY:n, joka yhdistää moottorit, energian varastointijärjestelmän ja tehoelektroniikan. Wärtsilä nosti markkinaosuuttaan nestemäisten maakaasupolttoainesäiliöiden tilauksista 36 prosentista 50 prosenttiin (säiliökapasiteetti) vuoteen 2016 verrattuna.
ILMASTONMUUTOS:
Yli 300.000 tonnin vuotuinen vähennys alusten CO2-päästöihin Eniram-ratkaisuilla.
 2020 Hiilidioksidipäästöjen arvioitu vähennys vuonna 2017 oli noin 175.000 tonnia.
TYÖHYVINVOINTI – URAKEHITYS:
Ulkoisen ja sisäisen rekrytoinnin tasapaino. Yli 50% avoimista työpaikoista täytetään sisäisellä haulla, mukaan lukien ylennykset ja siirrot.
 2020 45% avoimista työpaikoista täytettiin vuonna 2017 sisäisellä haulla (vähintään vaatimustaso 3) ja 55% ulkoisella haulla. 
HENKILÖKOHTAINEN KEHITYS:
Kehityskeskustelujen kattavuus 100%.
 2020 Kehityskeskusteluiden piirissä oli vuoden 2017 loppuun mennessä 96,4% henkilöstöstä.
HENKILÖSTÖN MONIMUOTOISUUS:
Naisten osuus henkilöstöstä 20%.
 2020 Vuonna 2017 naisten osuus henkilöstöstä oli 16%.
TOIMITTAJIEN ELINKAARENHALLINTA:
Riskilähtöinen toimittajien arviointi- ja hallintaprosessi käytössä vuoteen 2018 mennessä
  • Vaihe I: uudet toimittajat 2017 mennessä
  • Vaihe II: vanhat toimittajat 2018 mennessä
 2018 Vuonna 2017 Wärtsilä määritteli vaatimukset ja loi prototyypin toimittajasuhteiden hallintatyökalusta. Lisäksi määritettiin toimittajan vaatimustenmukaisuuden ja suorituskyvyn kriteerit. Toimittajasuhteiden hallintatyökalu tukee riskiin perustuvaa toimittajan arviointia ja se otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana alkaen uusien toimittajien arvioinnista.
TOIMITTAJIEN SEURANTA:
Tavaroiden ja palveluiden toimittajien pisteytyksen kattavuus:
  • 96% suorista hankinnoista pisteytetty
  • 70% epäsuorista hankinnoista pisteytetty
  • 75% paikallisista hankinnoista pisteytetty
 2020 Vuonna 2017 suorista hankinnoista oli pisteytetty 94%. Epäsuorien hankintojen osalta pisteytyksen kattavuus oli 73% ja paikallisten hankintojen osalta 77%.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?