X
MenuSulje
Open navigation

Tutkimus ja kehitys

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilä on sitoutunut vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. T&K-toiminnan tarkoituksena on lujittaa jatkuvasti yhtiön teknologista johtoasemaa ja vahvistaa entisestään kilpailukykyä maailmanlaajuisilla merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluja, joiden perustana on luotettava, tehokas ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen teknologia.

Wärtsilän T&K-toiminnan fokus on digitaalisuudessa, älykkäässä teknologiassa, uusissa tuotteissa ja ratkaisuissa, jotka ovat koko elinkaarensa ajan joustavia, tehokkaita, luotettavia, turvallisia, kustannustehokkaita käyttää ja ympäristökuormitukseltaan vähäisiä. Merkittävä osa tuotekehitysinvestoinneista tähtää ympäristömääräysten luotettavaan täyttymiseen, mikä hyödyttää asiakkaita sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja luo edellytyksiä koko yhteiskunnan kestävälle kehitykselle.

Käyttämällä etupainoista kehittämisprosessia sekä modularisointia, simulointitekniikkaa ja virtuaalitestausta ja -validointia Wärtsilä pystyy nopeuttamaan uusien ratkaisujen kehityssykliä sekä varmistamaan niiden luotettavuuden ja turvallisuuden laadusta tinkimättä.

Validointitestaus toiminnassa olevissa laitoksissa yhteistyössä asiakkaiden kanssa on oleellinen keino nykyisten ratkaisujen suorituskyvyn parantamisessa. Näin kertyy sekä pitkäaikaista kokemusta todellisissa kenttäolosuhteissa että edellytyksiä uusille ja paremmille ratkaisuille. Myös kenttäasennukset ovat arvokkaita tilaisuuksia saada lisää kokemusta ja laajempaa näkemystä uudesta teknologiasta ja uusista ratkaisuista.

Tuotteet päästetään markkinoille vasta sitten, kun kaikki validointiprosessin laboratorio- ja kenttävaiheet on läpäisty ja Wärtsilän tiukat suorituskykyvaatimukset on täytetty.

Wärtsilä suojelee innovaatioitaan ja kilpailukykyään kiinnittämällä erityistä huomiota aineettoman omaisuuden hallintaan ja yhtiön sisäisen avainosaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Kehitämme verkostoja ja klustereita, joiden avulla laajennamme tietojamme, taitojamme ja kapasiteettiamme solmimalla pitkäaikaisia suhteita tavarantoimittajiin, insinööritoimistoihin, yliopistoihin sekä lisenssivalmistajiin ja muihin OEM-valmistajiin (Original Equipment Manufacturer).

Tutkimus- ja kehitysmenot.svg
ympäristöjalanjälki.svg

HERCULES-ohjelma ja kestävät innovaatiot yhteistyössä

EU:n kuudenteen ja seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluva pitkäaikainen tutkimus- ja kehitysohjelma HERCULES käynnistettiin vuonna 2002. Johtavat hidaskäyntisten ja keskinopeiden moottoreiden valmistajat Wärtsilä, Winterthur Gas & Diesel ja MAN Diesel & Turbo ovat tehneet yhteisen visionsa mukaisesti yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa uuden merimoottoriteknologian ja tähän liittyvien järjestelmien kehittämiseksi. Ohjelman neljäs vaihe, HERCULES-2, käynnistyi vuonna 2015. Sen tavoitteena on kehittää isoja polttoainejoustavia merimoottoreita, jotka mukautuvat parhaalla mahdollisella tavalla toimintaympäristöönsä.

HERCULES-2-projekti sisältää neljä tutkimuksen ja tuotekehityksen osa-aluetta:

  • I: Polttoainejoustava moottori
  • II: Uudet materiaalit (moottorisovellukset)
  • III: Mukautuva, suorituskykynsä koko käyttöiän ajan säilyttävä voimakone
  • IV: Lähes päästötön moottori

HERCULES-2-konsortiossa on mukana 32 kumppania, joista 30% on teollisuusyrityksiä ja 70% yliopistoja tai tutkimuslaitoksia. Kolmivuotiseksi (2015–2018) suunnitellun HERCULES-2-projektin budjetti on 25 miljoonaa euroa. Projektin rahoitusperustan muodostaa 20 miljoonan euron määräraha Euroopan komission innovoinnin Horisontti 2020 ‑ohjelmalta sekä Sveitsin valtion rahoitus.

Wärtsilä aloitti marraskuussa 2017 neljän johtavan suomalaisen yliopiston kanssa ainutlaatuisen yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on maailmanlaajuisesti korkeatasoinen tutkimustoiminta kestävien tulevaisuuden polttomoottoriratkaisujen löytämiseksi. Tässä Engine Research Initiative (ERI) ‑tutkimusohjelmassa ovat mukana Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Åbo Akademi ja Vaasan yliopisto. Ohjelman pyrkimyksenä on luoda avoin tutkimusekosysteemi, jossa yhdessä muiden partnereiden kanssa kehitetään huipputason polttomoottoriteknologiaa kypsälle tasolle merenkulku- ja energiantuotantosektorien tulevaisuuden tarpeisiin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?