X
MenuSulje
Open navigation

KESTÄVÄN KEHITYKSEN VARMENNUS 2017

Mukaan biokaasun jalostusmarkkinoille

Puregas Solutionsin hankinta laajensi Wärtsilän osaamista biokaasun jalostuksessa ja kasvatti samalla myös nesteytysratkaisujen valikoimaa.

Wärtsilä sopi lokakuussa 2017 yrityskaupasta, jossa sen omistukseen siirtyi kokonaisratkaisuja biokaasun jalostukseen toimittava ruotsalainen Puregas Solutions. Kokemus aiemmista biokaasuprojekteista oli osoittanut, että Puregasin teknologia ja osaaminen täydentää luontevasti Wärtsilälle strategisen tärkeitä kaasuratkaisuja. Puregasin mullistavan ratkaisun liittäminen yhtiön tarjontaan on lisäksi täysin linjassa Wärtsilän päämäärän kanssa: kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla.

”Kun viime keväänä kävimme läpi kaasuratkaisujen strategiaamme, tunnistimme pienen mittakaavan nesteytys- ja biokaasulaitokset erityisen houkutteleviksi kasvualueiksi. Yhdistämällä vahvan asemamme nesteytysmarkkinoilla Puregasin jalostusteknologiaan ja -osaamiseen voimme viedä ratkaisujemme optimoinnin vieläkin pidemmälle ja tarjota entistä kattavampia ratkaisuja, jotka tuovat asiakkaille todellista lisäarvoa”, toteaa Timo Koponen, johtaja, Flow & Gas, Marine Solutions.

Puregas jalostaa raakabiokaasua biometaaniksi eli uusiutuvaksi luonnonkaasuksi ainutlaatuisella CApure-prosessilla. Biokaasu on jalostettava ja puhdistettava ennen kuin se voidaan nesteyttää ja toimittaa kustannustehokkaasti pienen mittakaavan markkinoille.

”Keskeinen nesteytysteknologia on ollut meille tuttua alusta asti. Olemme tutkineet erilaisia biokaasun jalostusteknologioita perusteellisesti ja tulleet siihen johtopäätökseen, että Puregasin käyttämä amiinipesuun perustuva absorptioteknologia tulee jatkossa olemaan yksi päämenetelmistä ja luo meille hyvän pohjan laajentaa toimintakenttäämme kaasun arvoketjussa”, Koponen lisää.

Olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että Puregasin käyttämä amiinipesuun perustuva absorptioteknologia tulee jatkossa olemaan yksi päämenetelmistä ja luo meille hyvän pohjan laajentaa toimintakenttäämme kaasun arvoketjussa.

Valtavaa potentiaalia

Puregas on alallaan johtava toimija, ja sillä on tytäryhtiöitä Saksassa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Koska Wärtsilä on osittain uusi tulokas biokaasumarkkinoilla, ratkaisuja markkinoidaan siirtymäkauden aikana Puregas Solutions ‑brändillä ja Wärtsilä-brändi lanseerataan vähitellen.

”Nesteytyksen osuus yleisten biokaasumarkkinoiden isoista volyymeistä on verrattain pieni. Tavoitteemme on paitsi hakea lisäkasvua nesteytyksessä myös kasvattaa markkinaosuuttamme biokaasun jalostuksessa. Kaiken kaikkiaan uusiutuvan luonnonkaasun markkinoiden arvioidaan kasvavan merkittävästi. Joidenkin arvioiden mukaan vuosittainen kasvu voi yltää jopa kaksinumeroisiin lukuihin”, Koponen sanoo.

Koposen mukaan Wärtsilän kaltaisen merkittävän toimijan mukaantulo biokaasumarkkinoille antaa asiakkaille positiivisen signaalin.

”Biokaasumarkkinat voivat kuitenkin olla myös jokseenkin arvaamattomat. Monissa maissa biokaasun edistämiseksi tarvitaan valtiontukia, joiden käyttöön saaminen voi viedä aikaa. Samaan aikaan energianmarkkinoilla on nähtävissä vahva trendi kohti uusiutuvia energialähteitä, ja esimerkiksi isot energia-alan toimijat alkavat tosissaan kiinnostua biometaanista. Tässä mielessä biokaasu on erittäin kiintoisa elementti, joka lisää kaasuratkaisujemme kestävyyttä.”

Vaikka Wärtsilän kaasuteknologiatarjonta on jo nykyiselläänkin kattava, Koponen odottaa sen laajentuvan tulevaisuudessa. ”Tämä ei suinkaan tarkoita, että kaikki on nyt valmista. Pyrimme jatkossakin löytämään lisää osaamista ja eri tapoja lähestyä markkinoita.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?