X
MenuSulje
Open navigation

Tarina Pohjanmeren jättiläisestä

Kun North Sea Shipping AS käsitti akkutekniikan mahdollisuudet yrityksen toiminnassa, päätös oli selvä: North Sea Giant -alukseen asennetaan lajissaan maailman ensimmäinen sähkövarastojärjestelmä. Kyseessä on offshore-teollisuuden isoimpia ja moderneimpia merenalaisiin rakennustöihin tarkoitettuja aluksia. Jälkiasennusprojektista sovittiin Wärtsilän kanssa vuonna 2017.

Harald Torbjørn Klepsvik, North Sea Shipping AS:n omistaja: ”Wärtsilällä ja North Sea Shippingillä on takana pitkä yhteistyö. Meillä on ollut kaikkiaan kymmenen alusta, joissa on ollut Wärtsilän järjestelmiä. Olemme monivuotisen yhteistyön mittaan aina haastaneet toisiamme eri tavoin parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. Näistä lähtökohdista lähti liikkeelle myös akkujärjestelmän kehittäminen. Otimme yhteyttä Wärtsilään ja istuimme samaan pöytään keskustelemaan, miten saadaan järjestelmä, joka säästäisi aluksen käyttökustannuksia paremman hyötysuhteen kautta.”

Akkuratkaisuja on toteutettu aluksissa en­nenkin, mutta ei tässä mittakaavassa eikä tällaisella konseptilla.
Sveinung Økland

Tore Markhus, General Manager, E&A Services, Wärtsilä Norway AS:

”Vuonna 2014 North Sea Shippingin aluksen, Atlantic Guardianin varustukseen tehtiin muutoksia. Kokemus näistä muutoksista osoitti konkreettisesti asiakkaalle, kuinka paljon polttoainekustannuksissa on säästöpotentiaalia. Tämä kannusti tutkimaan, mitä muille aluksille voidaan tehdä hyötysuhteen parantamiseksi.

Keskustelut North Sea Giantista alkoivat vuonna 2017. Tälle alukselle oli vuosien mittaan etsitty – yhteistyössä asiakkaan kanssa – käyttökelpoisia vaihtoehtoja. Aloimme tutkia ideaa perinteisen dieselmoottorin yhdistämisestä akkuihin, jolloin moottoreiden määrää voitaisiin vähentää.”

Sveinung Økland, Operation Manager, North Sea Shipping AS:

”Akkuratkaisuja on toteutettu aluksissa ennenkin, mutta ei tässä mittakaavassa eikä tällaisella konseptilla. Hyödynsimme nyt Wärtsilän taustaa ja osaamista, ja olimme varmoja onnistumisesta, vaikka toki oli tiedossa, että järjestelmän sovittaminen ja virittäminen North Sea Giantin olosuhteisiin voi viedä aikansa. Näin kompleksista järjestelmää ei koskaan aikaisemmin ole asennettu merenalaisissa rakennustöissä käytettävään alukseen. Mutta teknologiasta on saatu niin vakuuttavat näytöt, että luotamme ehdottomasti ratkaisun käytännön toimivuuteen.”

Tore Markhus:

”Wärtsilä on ollut mukana merikäyttöön soveltuvien akkuratkaisujen kehitystyössä jo useita vuosia, ja lisää uusia tapauksia ilmaantuu joka vuosi. Offshore-ammattilaisten kiinnostus aihetta kohtaan on vahvassa kasvussa.

Konsepti ei kuitenkaan ole mikään yhden koon ratkaisu. Näin mittavassa asennuksessa projektisuunnittelulla on keskeinen rooli. Jo ennen sopimuksen allekirjoittamista oli selvää, että tekeillä on räätälöity ratkaisu.”

Akut ovat varajärjestelmä – asiakas pystyy edelleen ajamaan alusta pelkillä moottoreilla, mutta akut antavat lisäksi käyttöön usean megawatin tehoreservin.
Tore Markhus

Harald Torbjørn Klepsvik:

”Tapaamiset Wärtsilän kanssa tämän ratkaisun tiimoilta oli erittäin hedelmällistä – kuten aina ennenkin. Aluksi varmistetaan, että kaikki ymmärtävät järjestelmälle asettamamme vaatimukset, ennen kuin siirrytään yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Palautevaiheet ovat olleet erittäin onnistuneita, Wärtsilä pitää meidät jatkuvasti ajan tasalla, niin että saamme kaiken ratkaiseviin päätöksiin tarvittavan informaation kohti projektin toteutusta.”

Tore Markhus:

”North Sea Giantin tapaisissa aluksissa on yleensä kuusi dieselmoottoria, jotka tuottavat voimaa laivan sähköjärjestelmille. Uudessa ratkaisussa alukseen asennetaan kolme energian varastointiyksikköä. Akut ovat varajärjestelmä – asiakas pystyy edelleen ajamaan alusta pelkillä moottoreilla, mutta akut antavat lisäksi käyttöön usean megawatin tehoreservin.

Jos tavoitteena on paras hyötysuhde, alusta ajetaan vain yhdellä moottorilla ja akkuyksiköistä otetaan lisätehoa. Alhaisissa kuormissa akut siis toimivat varavoimana, joka kytkeytyy päälle, kun erityisen kuormittavaan ajoon tarvitaankin äkkiä lisätehoa. Akkukäyttö on sovitettu yhteen moottoreiden kanssa siten, että moottoreita voidaan ajaa jatkuvasti niille optimaalisella kuormalla, mikä tietenkin vähentää polttoaineenkulutusta ja samalla myös pakokaasupäästöjä.”

Sveinung Økland:

”Tämän Wärtsilän kehittämän järjestelmän kaltaiset ratkaisut tulevat varmasti olemaan arkipäivää tulevaisuudessa. Sitä edellyttää jo kasvava huomio ilmastonmuutoksen torjumiseen. Akkuhybridiratkaisu on tämän päivän olosuhteissa kaikkein realistisinta teknologiaa, eivätkä laitteet myöskään vie paljon tilaa aluksella. Vaihtoehtoiset ratkaisut, vaikkapa vetykennot, vievät runsaasti tilaa, puhumattakaan vedyn saantiin liittyvistä vaikeuksista ja olemattomasta infrastruktuurista. Uskon siis, että akkuteknologialla tulee olemaan merkittävä rooli uusissa aluksissa. Tämä pätee myös uusiin matkustajalauttoihin – kaikki asentavat nyt akkupaketteja.”

kuva-03.jpg

Tore Markhus:

North Sea Giant on DP3-luokan alus, toisin sanoen sen dynaamisen paikannuksen järjestelmä täyttää alan tiukimmat vaatimukset. Tämän luokan aluksiin ei ole koskaan aiemmin rakennettu jälkiasennuksena energian varastointijärjestelmää, joten prosessi edellytti muutoksia luokitussääntöihin. Vaativan järjestelmäasennuksen suunnittelun lisäksi meidän piti siis tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja luokituslaitos DNV-GL:n kanssa sääntöjen päivittämiseksi.”

Sveinung Økland:

”Alan toimijat ovat Norjassa ja muuallakin nyt erittäin kiinnostuneita tämän tyyppisistä energian varastointiratkaisuista ja haluavat niistä tietoa niin paljon kuin mahdollista. Tämä on tulevaisuuden tekniikkaa. Heidän on pakko tulla perässä, jos aikovat säilyttää kilpailukykynsä.”

Tämän Wärtsilän kehittämän järjestel­män kaltaiset ratkaisut tulevat varmasti olemaan arkipäivää tulevaisuudessa.
Sveinung Økland

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?